Wegwijzer bij houtborende insecten

Fiche

Houten structurele bouwelementen, zoals kapconstructies op zolder, vertonen vaak schade door houtborende insecten. Het aantreffen van schade door houtborende insecten betekent echter niet onmiddellijk dat je moet bestrijden. Eerst ga je na of de aantasting nog actief is via eenvoudige detectietechnieken en monitoring. En ook al wordt er een actieve aantasting aangetroffen, dan nog is het niet steeds noodzakelijk om te bestrijden. Integendeel, het bestrijden van houtborende insecten is pas de laatste stap na een hele reeks maatregelen. Een aantasting kan bijvoorbeeld ook gereduceerd of onder controle gehouden worden met bijkomende preventieve maatregelen zoals het drooghouden van de constructie, verhelpen van waterlekken, levend vangen van kevers, …

In 2023 publiceerde Monumentenwacht acht onderhouds- en informatiefiches om beheerders te begeleiden in deze verschillende stappen. Hoe zoek je uit of een aantasting nog actief is? Welk type houtboorder is er actief? Is een behandeling zinvol? Welke behandeling zal het beste resultaat opleveren? Als synthese worden de stappen schematisch weergegeven in onze 'wegwijzer'.

  • Uitgavedatum
  • december 2023