Vegetatie op en rond gebouwen

Brochure

Vegetatie Cover

Een historisch gebouw begroeid met planten heeft een zekere charme. Tussen het groen komen bovendien soms uiterst zeldzame soorten begroeiingen voor, die op zich bescherming verdienen. Maar jammer genoeg kan de begroeiing goten verstoppen of scheuren en breuken in de muren doen ontstaan.

Als beheerder is het zaak een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds overwoekerende vegetatie, die leidt naar een versneld verval van het gebouw, en anderzijds plantengroei die het gebouw geen schade berokkent. Deze onderhoudsbrochure helpt u daarin.
Na een schets over het ontstaan van muurbegroeiing, worden de meest voorkomende planten op en rond monumenten gedefinieerd, met de mogelijke schade.
Tegelijk krijgt u preventieve maatregelen aangereikt.
Een samenvattende tabel geeft een overzicht van de toegelaten en de te mijden plantengroei per gebouwonderdeel. Hieraan wordt het nodige onderhoud gekoppeld.

  • Prijs
  • € 4
  • Uitgavedatum
  • oktober 2004