Kerken in beweging

Sara Huycke, Hilde Wouters
Kerkeninbeweging cover

De digitale brochure ‘Kerken in beweging’ werd gepubliceerd door Monumentenwacht West-Vlaanderen. Het is een praktische gids die oplossingen wil bieden en praktische tips aanreiken om kerken bij sterk verminderd gebruik gezond en veilig te houden.

Bij een periode van verminderd gebruik of tijdelijke sluiting hoort immers een aangepaste aanpak voor de goede bewaring van zowel het kerkgebouw als het interieur. Onderhoud staat in deze periode dikwijls op een laag pitje, wat tot risico’s leidt voor het gebouw, het interieur en de inboedel.

Kerken zijn belangrijke bakens in het landschap. Als dragers van een rijke geschiedenis maken ze een deel uit van het Vlaamse erfgoed. Heel wat kerken bevinden zich echter op een kantelmoment en zullen in de nabije toekomst worden opengesteld voor gemengd gebruik, sluiten of krijgen een andere bestemming.

Dit is niet zonder risico's voor het gebouw en de inboedel. De kans bestaat dat ernstige problemen, zoals een waterlek, niet tijdig worden opgemerkt en kunnen veel schade berokkenen. Wanneer de juiste maatregelen niet tijdig worden genomen dreigt waardevol erfgoed verloren te gaan.

  • Uitgavedatum
  • september 2022
  • Auteur
  • Sara Huycke, Hilde Wouters