Insectenbeheersing in vijf stappen

Fiche

Het voorkomen en bestrijden van insectenaantastingen vereist een geïntegreerde en integrale aanpak. In de vakliteratuur wordt van pestmanagement gesproken. Dat omvat vijf stappen. In deze fiche gaan we dieper in op deze stappen.