Graffiti op gevels verwijderen of vermijden

Fiche

Graffiti is het (ongewenst) tekeningen of tekst aanbrengen door middel van verf of het bekrassen van materialen. Het is van alle tijden.

Graffiti kan visueel storend zijn op historische gevels. Bovendien kan de verf ook het watertransport in het metselwerk ontregelen, waardoor gevoelige stenen op termijn beschadigd raken en stuk vriezen. Deze graffiti wordt best verwijderd, alhoewel dit niet eenvoudig is en het niet altijd mogelijk is alle sporen weg te nemen.

Soms is graffiti echter gewenst of historisch interessant en de moeite om te behouden.

In deze onderhoudsfiche krijg je praktische tips & tricks over het verwijderen en vermijden van graffiti op gevels.

  • Uitgavedatum
  • april 2020