Duiven weren

Fiche

De nesten, uitwerpselen en karkassen van duiven vervuilen onze zolders, daken, goten en gevels. Ze kunnen agressieve stoffen en ziektekiemen bevatten die materialen aantasten of – bij intensief contact – allergische reactie of infectieziektes uitlokken bij de mens. Omdat duiven zich snel voortplanten (gemiddeld 6 tot 11 jongen per jaar) en elke duif zo’n 12 kg natgewicht aan mest produceert, moet de populatie beperkt of geweerd worden.

Het terugbrengen van duivenoverlast vereist echter een globale aanpak, die verder reikt dan het gebouw en de onmiddellijke omgeving. Daarnaast zijn maatregelen per gebouw nuttig om schade te beperken.

In deze fiche krijg je nuttige tips over het weren van duiven in historische gebouwen.