Bomen bij erfgoed snoeien en beheren

Fiche

Beplanting kan de erfgoedwaarde van bouwkundig erfgoed versterken, maar kan er ook mee in conflict gaan. Ze kan bijvoorbeeld een risico vormen voor het behoud van het bouwkundig erfgoed of het bouwkundig erfgoed verbergen. Anderzijds maakt beplanting vaak integraal deel uit van een erfgoedsite en kan beplanting evenveel - of meer - erfgoedwaarde hebben dan het bouwkundig erfgoed.

Groen erfgoed leeft. Bij een verkeerde keuze voor plantensoorten, beheer of onderhoud, kan beplanting het bouwkundig- of groen erfgoed aantasten. Achterstallig onderhoud doet de oorspronkelijke intenties van het beplantingsplan teniet, waarbij de natuur het overneemt en het erfgoed overwoekert.

In deze onderhoudsfiche vind je nuttige tips & tricks om bomen bij erfgoed te snoeien en te beheren.

  • Uitgavedatum
  • maart 2023