Omgaan met ruïnes en archeologische resten: WTA-studiedag op 11 oktober

16/09/2019

Op vrijdag 11 oktober organiseert WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag over de omgang met ruïnes en archeologische resten. Ook Monumentenwacht Vlaanderen verzorgt een presentatie op deze studiedag, die plaatsvindt in Heerlen (Nederlands-Limburg).

Soms raakt een gebouw of constructie om diverse redenen zodanig in verval dat volledige heropbouw niet meer aan de orde is. Ook kunnen door een archeologische opgraving de fundamenten of delen van opstaande muren bloot komen te liggen. Ruïnes en archeologische resten zijn cultuurhistorisch waardevol en worden door veel mensen gewaardeerd. Instandhouding, consolidatie en beheer vormen een uitdagende opgave omdat met een veelheid van factoren rekening moet worden gehouden. Behoud van oorspronkelijk materiaal en uitstraling met oog voor de ‘geest van de plaats’ in combinatie met ontsluiting naar een publiek en de onderhoudsvriendelijkheid van de site kunnen om tegenstrijdige maatregelen vragen. Ook de combinatie met aanwezige muurvegetatie en fauna is niet altijd eenvoudig.

Tijdens de WTA-studiedag komen verschillende vragen aan bod. Wat is nodig voor een goede beleving en waardering van ruïnes? Wordt in Vlaanderen op vergelijkbare manier met resten omgegaan als in Nederland? Wat zijn de do’s en don’ts bij consolidatie? Aan de hand van technieken en praktijkvoorbeelden wordt een en ander geïllustreerd. Zo zal worden ingegaan op methoden om muren af te dekken met mortel, klei of vegetatie. Welke rol spelen de flora en fauna bij ruïnes en archeologische sites, zowel voor de beleving, de cultuurhistorische waardering als voor de instandhouding? Ook inspectie, monitoring en onderhoud van sites komen aan bod.

Het Romeinse badhuis in het Thermenmuseum werd recent zorgvuldig geconsolideerd en hersteld. Voorafgaand aan en tijdens de excursie naar het badhuis zal een toelichting worden geven over de restauratie, het gebruik van het badhuis en de toegepaste de producten.