Houtworm beheersen. Niet-chemische bestrijdingsmethoden voor historisch hout

12/03/2019

Op vrijdag 3 mei organiseren het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en Monumentenwacht Vlaanderen een internationale studiedag over niet-chemische bestrijdingsmethoden voor houtborende insecten in historisch hout.

Deze ongewenste gasten vormen immers een van de grote kopzorgen bij het duurzame behoud van collecties in musea en kerken. Het probleem is complex, de oplossingen zijn zelden eenvoudig.

Deze studiedag focust op niet-chemische bestrijdingsmethoden en buigt zich zowel over vertrouwde als meer innovatieve methoden. De studiedag is gericht op een publiek van conservators, restauratoren, wetenschappers, architecten, erfgoedwerkers en studenten.

Download het volledige programma (pdf)

Locatie: KMKG-MRAH, Auditorium, Jubelpark 10, 1000 Brussel
Kostprijs: studenten 55 euro / professionals 85 euro
Meer weten? Controlling_woodworm@kikirpa.be

Controllingwoodworm