Het onderhoudslogboek: een waardevol instrument voor eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed

Birgit van Laar - 29/05/2020

In april 2020 deden we via onze nieuwsbrief een bevraging over ervaringen met onderhoudswerken en over het gebruik van het onderhoudslogboek. Op deze bevraging kwam heel wat nuttige respons van eigenaars en beheerders. Het begrip ‘onderhoudslogboek’ blijkt bij veel respondenten echter nog vragen op te roepen. Daarom schreven we een uitgebreid artikel om dit verder te verduidelijken, op maat van de leden van Monumentenwacht.

Alhoewel het bijhouden van een onderhoudslogboek in bepaalde situaties opgelegd wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed voor beschermd onroerend erfgoed, levert het voordelen voor allerlei soorten erfgoed, beschermd of niet-beschermd. Een handig opgesteld document biedt immers een overzicht van zowel de uit te voeren als de uitgevoerde werken, acties en controles.

In het artikel, dat je hieronder integraal kunt downloaden, illustreren we onder meer hoe de overzichtstabel uit de rapporten van Monumentenwacht gebruikt kan worden in functie van een onderhoudslogboek. Een recent inspectieverslag van Monumentenwacht is immers een ideale basis om je onderhoudslogboek op te bouwen. De voorbeelden uit dit artikel kunnen uiteraard aangepast worden aan de eigen omstandigheden en mogelijkheden.

Monumentenwacht is benieuwd naar jullie onderhoudslogboeken. Het geeft ons inspiratie voor de manier waarop onze rapporten best opgesteld worden, maar ook nuttige informatie over uitgevoerde werken, uitvoerders en de kostprijs van deze werken. Informatie die we kunnen bundelen en met onze leden kunnen delen. Wil je je logboek delen met Monumentenwacht, dan kan je dit steeds bezorgen via maria.hernandez@monumentenwacht.be.

Hieronder kun je volledige artikel downloaden. Ook twee voorbeelden uit het artikel zijn in Excel-formaat ter beschikking. Wie dat wenst, kan ook nog steeds de bevraging invullen (tot 30 juni).