Hoe gaan we te werk?

Wat mag u verwachten als u aangesloten bent bij Monumentenwacht?

Om de bewaringstoestand van een object te kennen, voert Monumentenwacht periodieke inspecties uit. Op basis daarvan maken de monumentenwachters een uitgebreid rapport op. Daarin worden – naast een beoordeling en de beschrijving van de vastgestelde schade – ook concrete aanbevelingen voor onderhoud, herstel en instandhouding geformuleerd. De aanbevelingen zijn gegroepeerd op basis van de dringendheid.

Deze werkwijze geldt zowel voor het bouwkundig erfgoed en het interieur, als voor het varend en het archeologisch erfgoed.

Wilt u als eigenaar concreet met het toestandsrapport aan de slag maar wenst u meer ondersteuning? Dan kunt u een beroep doen op de dienstverlening ‘Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming’. De kostprijsanalyse helpt u om de kosten van de instandhoudingswerken van uw eigendom te schatten en te plannen.

Bekijk hier monumentenwachters in actie in de begijnhoven in Vlaanderen.

Meer info over hoe we te werk gaan:

Inspecties en toestandsrapporten

Tijdens periodieke inspecties onderzoekt Monumentenwacht de bewaringstoestand van het erfgoed.

Nazorg

Tijdens een bouwkundige of interieurinspectie voeren de monumentenwachters kleine noodherstellingen, conserverende of exemplarische ingrepen uit, als dat nodig blijkt om ernstige vervolgschade te voorkomen.

Gespecialiseerde dienstverlening

Onder gespecialiseerde dienstverlening verstaan we bijzondere vragen van leden die specifieke en gespecialiseerde expertise vereisen.

Meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie

Een meerjarenonderhoudsplan is een recente, aanvullende dienstverlening van Monumentenwacht.