Hoe verloopt een inspectie?

Van aanvraag tot nazorg...

DSCN6513
Verloop inspectie

Afspraak

Is je lidmaatschap bij Monumentenwacht aanvaard, dan zal de verantwoordelijke monumentenwachter contact opnemen om een eerste inspectie vast te leggen. Ook als je al langer lid bent, neemt de verantwoordelijke monumentenwachter contact op om een datum af te spreken voor een herinspectie. Normaal wordt de planning chronologisch gevolgd. Zo komt jouw object na enkele jaren opnieuw aan de beurt, tenzij anders overeengekomen is of als je zelf laat weten dat je graag een herinspectie zou krijgen.

Inspectie

Het team monumentenwachters komt op het afgesproken uur ter plaatse voor de inspectie of pikt bij een contactpersoon de sleutel op. Ze polsen daarbij meestal al even naar de geplande of uitgevoerde werken, eventuele gebreken en aandachtspunten.

Om een volledige inspectie te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat de sloten van alle doorgangen en ruimtes ontgrendeld zijn of dat je met de monumentenwachters de nodige sleutels meegeeft. De monumentenwachters kunnen nu aan de slag; je hoeft hen niet te volgen. Ze hebben al het nodige materiaal bij: ladders, touwen, veiligheidsharnassen, de nodige persoonlijke berschermingsmiddelen, een zaklamp, een fototoestel, een verrekijker,... Daarnaast hebben ze in de bestelwagen een beperkte voorraad herstelmaterialen en mogelijk brengen ze ook een drone mee.

Aan het einde van de inspectie(dag), krijg je een seintje van de monumentenwachters. Ze brengen de sleutels terug en vatten de eerste bevindingen alvast samen.

Rapport

Op kantoor verwerken de monumentenwachters de gegevens van de inspectie en maken een inspectierapport op met adviezen naar onderhoud, preventieve maatregelen en herstelwerken. Dit rapport zal enkele weken na het einde van de inspectie per mail bezorgd worden aan de eigenaar/beheerder en de bij inschrijving aangeduide contactpersonen, meestal samen met de factuur van de gepresteerde inspectieuren ter plaatse.

Tevredenheid24 marco mertens
Foto: Marco Mertens

Nazorg

Onder nazorg verstaat Monumentenwacht het verstrekken van bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen over de laatste inspectie of inhoud van een inspectierapport.

Dit kan telefonisch of via e-mail gebeuren, maar op vraag van de eigenaars-beheerders maken de monumentenwachters ook graag een afspraak ter plaatse of op een (werf)overleg om het rapport of de belangrijkste problemen en/of adviezen te verduidelijken, om vragen te beantwoorden of kleine ingrepen te demonstreren.

De nazorg en helpdesk na de inspectie zijn volledig gratis voor leden van Monumentenwacht, in zoverre deze redelijk in tijdsbesteding blijven (ca. 2 uur). Neem hiervoor dus gerust contact op met je monumentenwachter!