Monumentenwacht Vlaams-Brabant zoekt wachter bouwkunde

25/02/2024

Altijd al gedroomd van een job bij Monumentenwacht? Grijp dan nu je kans! Bij de Provincie Vlaams-Brabant loopt momenteel een vacature voor monumentenwachter bouwkunde.

Wat houdt de job in?

Aan de slag op het terrein:

  • Je voert bouwkundige inspecties uit met gebruik van ladderwerk, industriële touwtechnieken en een drone, voornamelijk ten westen van Brussel.
  • Je stelt toestandsrapporten op over de geïnspecteerde gebouwen, je doet aanbevelingen voor de uit te voeren werken en maakt objectgebonden risico-inventarisaties.
  • Je levert nazorg bij uitgevoerde bouwkundige inspecties en demonstreert onderhoudstechnieken.
  • Dringend onderhoud of kleine instandhoudingswerken op moeilijk bereikbare plaatsen voer je zelf uit (bv. herplaatsen van enkele leien, vrijmaken van en tijdelijk dichten van een goot, verwijderen van schadelijke planten… ).

Adviseren en ondersteunen:

  • Je geeft advies aan de eigenaars/ beheerders over het onderhoud en het in stand houden van het erfgoed.

Het betreft een voltijdse, contractuele functie van onbepaalde duur. De plaats van tewerkstelling is de PIVO-site in Zellik (Asse). Solliciteren voor deze functie kan nog tot en met 10 maart 2024.

Draag je het waardevolle erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant een warm hart toe en ligt je focus op de bouwkundige aspecten? Geloof je in de kracht van een preventieve aanpak door inspecties, rapporten, advies en begeleiding? Dan ben jij misschien wel de geknipte kandidaat!