Vleermuizen op (kerk)zolders

Fiche

Grote zolders van oude gebouwen zoals kerken, abdijen en kastelen, zijn een geliefde (zomer)verblijfplaats van vleermuizen. Ze hebben veel meer invliegmogelijkheden en meer spleten om in weg te kruipen dan zolders van moderne woningen. Het voordeel van grote zolders is ook dat ze meer mogelijkheden hebben voor temperatuurregulatie dan kleine ruimtes. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van vleermuizen, hiermee rekening te houden bij het beheer van de (kerk)zolder en bij twijfel een deskundige te raadplegen.

Vleermuizen zijn immers beschermde diersoorten. Het is niet alleen verboden om ze te bejagen, te vangen, in gevangenschap te houden of te doden, maar ook om hun woon- of schuilplaatsen te beschadigen of te verstoren. Het zijn bovendien nuttige dieren die o.a. insecten eten die hout aantasten. Ze helpen dus mee het hout beschermen en het erfgoed in stand te houden. Door werken worden geregeld kolonies (onbedoeld) verstoord op cruciale momenten in hun levenscyclus of worden zolders afgesloten voor vleermuizen (terwijl men eigenlijk enkel de duiven of kauwen wilde weren). Ook de vele herbestemmingsplannen kunnen een erg grote impact hebben op het voortbestaan van enkele vleermuizensoorten in Vlaanderen.

Deze fiche geeft nuttige informatie over het inrichten van zolders en het vaststellen van de aanwezigheid van vleermuizen. Je krijgt ook tips over wat je kunt doen bij restauratie- of onderhoudswerken. De fiche werd opgesteld in overleg met verschillende partners uit de natuur- en landschapsector.

Foto: gewone dwergvleermuis (© Regionaal Landschap Houtland | Bram Conings)

Bekijk zeker ook het filmpje hieronder (Agentschap Natuur en Bos, mei 2023):

  • Uitgavedatum
  • mei 2021