Onderhoud van houten buitenschrijnwerk

Brochure

Birgit van Laar
Houtenschrijnwerk Cover

Houten buitenschrijnwerk is dikwijls beeldbepalend voor de gevel en maakt dus deel uit van het historisch karakter van een monument of gebouw. De term ‘houten buitenschrijnwerk’ omvat alle niet-structurele elementen die blootgesteld zijn aan het buitenklimaat: vensters, deuren, luiken, kroonlijsten en allerlei gevelbekleding.

Houten buitenschrijnwerk krijgt af te rekenen met heel wat schadelijke factoren zoals regen, wind, sneeuw, zon … Het heeft ook vaak te lijden onder mechanische slijtage. Deze kwetsbare elementen in de buitengevel verdienen dus extra aandacht en onderhoud.

Deze onderhoudsbrochure gaat beknopt in op de geschiedenis van het houten buitenschrijnwerk en op de mogelijke schadeoorzaken. Voorts geeft ze enkele preventieve maatregelen en tips voor courant onderhoud. Ze eindigt met enkele aandachtspunten bij die gevallen waar grotere herstellingen nodig zijn.

  • Prijs
  • € 4
  • Uitgavedatum
  • april 2004
  • Auteur
  • Birgit van Laar