Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Donatustoren

Als koepelorganisatie biedt Monumentenwacht Vlaanderen onder meer inhoudelijke en logistieke ondersteuning aan de provinciale Monumentenwachten.

Monumentenwacht Vlaanderen is een vzw. Op deze pagina vind je de samenstelling van de bestuursorganen, de jaarverslagen en actieplannen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Monumentenwacht Vlaanderen bestaat uit de diensthoofden erfgoed van de vijf provincies:

 • Jo Rombouts (voorzitter)
 • Joke Bungeneers
 • Sandro Claes
 • Nele De Cuyper
 • Frederik Demeyere
 • Anneke Lippens

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bestaan uit de vijf provinciale gedeputeerden, bevoegd voor erfgoed, en de stafmedewerker van de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

 • Luk Lemmens (voorzitter)
 • Tom Dehaene
 • Sabien Lahaye-Battheu
 • Igor Philtjens
 • An Vervliet
 • Jens Ulehake (stafmedewerker VVP - secretaris)