Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Donatustoren

Als koepelorganisatie biedt de vzw Monumentenwacht Vlaanderen onder meer inhoudelijke en logistieke ondersteuning aan de provinciale Monumentenwachten. Op deze pagina vind je de jaarverslagen en actieplannen, en de samenstelling van de bestuursorganen van de vzw.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Monumentenwacht Vlaanderen bestaat uit de diensthoofden erfgoed van de vijf provincies:

 • Jo Rombouts (voorzitter)
 • Joke Bungeneers
 • Sandro Claes
 • Nele De Cuyper
 • Frederik Demeyere
 • Anneke Lippens

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bestaan uit de vijf provinciale gedeputeerden, bevoegd voor erfgoed, en de stafmedewerker van de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

 • Luk Lemmens (voorzitter)
 • Tom Dehaene
 • Sabien Lahaye-Battheu
 • Igor Philtjens
 • An Vervliet
 • Vicky De Backer (stafmedewerker VVP - secretaris)