Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Donatustoren

Als koepelorganisatie biedt Monumentenwacht Vlaanderen onder meer inhoudelijke en logistieke ondersteuning aan de provinciale Monumentenwachten.

Monumentenwacht Vlaanderen is een vzw. Op deze pagina vind je de samenstelling van de bestuursorganen, de jaarverslagen en actieplannen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Monumentenwacht Vlaanderen bestaat uit de diensthoofden erfgoed van de vijf provincies:

  • Jo Rombouts (voorzitter)
  • Joke Bungeneers
  • Sandro Claes
  • Nico Janssen
  • Reinoud Van Acker

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de vijf provinciale gedeputeerden, bevoegd voor erfgoed:

  • Luk Lemmens (voorzitter)
  • Annemie Charlier
  • Tom Dehaene
  • Sabien Lahaye-Battheu
  • Igor Philtjens

De Algemene Vergadering heeft dezelfde samenstelling, aangevuld met Alban Pols (stafmedewerker VVP).