Tarieven 2023

Als lid van Monumentenwacht kan je, dankzij de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid, tegen bijzonder lage tarieven een beroep doen op de dienstverlening van onze specialisten.

Mas

Tarieven vanaf 1 januari 2023

Als lid van Monumentenwacht kan je, dankzij de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid, tegen bijzonder lage tarieven een beroep doen op de dienstverlening van onze specialisten. Monumentenwacht hanteert vaste tarieven per manuur. Het aantal uren werk dat nodig is, hangt onder meer af van de aard, de grootte en de toestand van het erfgoedobject. Je kan steeds vrijblijvend een prijsvoorstel aanvragen. Achteraf ontvang je een factuur met een gedetailleerd overzicht van de gepresteerde uren en de gebruikte materialen. Alle vermelde prijzen zijn incl. btw.

Inspecties met adviesrapport

De inspecties van Monumentenwacht omvatten een volledige en systematische registratie van het erfgoedobject en de eventuele gebreken. Je ontvangt een rapport mét aanbevelingen voor onderhoud en herstel. Voor de reguliere inspecties betaal je enkel de uren die de monumentenwachters besteden aan de inspectie ter plaatse, tegen een vast tarief van 50 euro per manuur. Er worden geen verplaatsingskosten aangerekend. Bij kleine herstellingen worden gebruikte materialen aangerekend tegen de kostprijs.

Monitoring en meting met adviesrapport

Op vraag van de eigenaar/beheerder kunnen de monumentenwachters gespecialiseerde metingen uitvoeren: het kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen en opvolgen van scheurmeters, het uitvoeren van diktemetingen, het meten en monitoren van schadefactoren in het interieur (klimaat, licht, insecten) … Voor deze dienstverlening wordt een vast tarief van 50 euro per manuur gehanteerd, zowel voor de uren ter plaatse als op kantoor. Gebruikte materialen en scheurmeters worden aangerekend tegen de kostprijs. Andere meetapparatuur wordt gratis ter beschikking gesteld.

Nazorg

Op eenvoudig verzoek kan een lid bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen krijgen over de inhoud van een adviesrapport van Monumentenwacht. Deze nazorg is volledig gratis tot 1 jaar na het afleveren van het rapport, en voor zo ver dit niet meer dan 2 uur in beslag neemt.

Dienstverlening aan niet-leden

Voor eigenaars of beheerders van waardevol erfgoed die geen lid zijn, hanteert Monumentenwacht marktconforme tarieven: alle dienstverlening wordt gefactureerd tegen 90 euro per manuur, plus een vergoeding voor de verplaatsing en de gebruikte materialen.

Overzicht

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2023.

Tarievn2023