Duurzaam omgaan met erfgoed

Whats App Image 2024 03 07 at 16 41 071
Mowa handen collage

De klimaatverandering heeft ook een impact op de instandhouding van ons erfgoed. Preventief onderhoud is niet alleen een krachtig middel om ons waardevolle erfgoed te wapenen tegen de veranderende weersomstandigheden, het is ook een belangrijke voorwaarde om een gebouw duurzaam in stand te houden. Monumentenwacht biedt advies voor het behoud en beheer. Zo ondersteunen we de eigenaar bij het duurzaam onderhoud ervan en stimuleren we tegelijkertijd een energiebewust gebruik.

Onze visie op duurzaamheid
Monumentenwacht stimuleert het onderhoud van historisch waardevol erfgoed in Vlaanderen. Daarin zitten twee duurzame aspecten vervat. Enerzijds zetten wij volop in op levensverlengend (her)gebruik van gebouwen en materialen door preventief onderhoud. Anderzijds werken wij met erfgoedobjecten, die inherent duurzaam zijn door hun lange levensduur, de veelal lokale herkomst van gebruikte materialen en hun functionaliteit. Daarnaast hebben we aandacht voor energiebesparende maatregelen om tegemoet te komen aan het actuele energievraagstuk en voor de impact van de klimaatverandering op het voortbestaan van ons erfgoed.


Zonnepanelen: onderhoudsfiches

Zonnepanelen toegankelijkheid

Sinds 2022 is het toegelaten om zonnepanelen te plaatsen op beschermd erfgoed. Er wordt wel extra belang gehecht aan de uitvoering van de plaatsing. Het belangrijkste is dat er bij de plaatsing van zonnepanelen geen schade wordt toegebracht aan het erfgoed, zodat de ingreep omkeerbaar is. Bovendien mag de plaatsing van de zonnepanelen het goed onderhoud van het erfgoed niet in de weg staan.

Monumentenwacht publiceerde twee fiches over deze onderwerpen:

Zonnepanelen: Plaatsing en onderhoud
Het plaatsen van zonnepanelen doe je best op een doordachte manier om zo min mogelijk aan het erfgoedgebouw te raken en om toekomstig onderhoud niet te belemmeren. In deze fiche krijg je een aantal praktische tips & tricks om deze zaken te vermijden.

Zonnepanelen: Toegankelijkheid
Ook op een dak met zonnepanelen moet er rekening gehouden worden met de toegankelijkheid ervan. Een dak dat goed toegankelijk is, kan beter en goedkoper geĆÆnspecteerd, onderhouden en hersteld worden. In deze fiche vind je informatie over het toegankelijk houden van daken en goten na de plaatsing van zonnepanelen.

Mijn erfgoed energiezuiniger maken?

Bekijk zeker ook de pagina's over duurzaamheid en energiezuinigheid op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed. Je vindt er onder meer deze informatie:

  • Tips om een beschermd pand energiezuiniger te maken
  • Een Energieadvies Onroerend Erfgoed aanvragen
  • De Energieaudit Onroerend Erfgoed
  • De afwegingskaders over energie
  • Alles over zonnepanelen in een erfgoedcontext
  • De regelgevingen rond energie die een impact hebben op beschermd erfgoed
  • Welke financiĆ«le ondersteuning kan je aanvragen bij het agentschap?