Meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie

Het toestandsrapport geeft een gedetailleerd overzicht van de onderhoudstoestand van het object. Het vormt dan ook een goede basis om de onderhoudstaken te organiseren. Wilt u nog beter geïnformeerd te werk gaan, dan kunt u een raming van de kosten en een meerjarenplanning voor het onderhoud aanvragen: de kostprijsindicatie.

Met de kostprijsindicatie reikt Monumentenwacht de leden een gebruiksvriendelijk document aan dat helpt om de kosten voor het onderhoud van een eigendom te schatten en te plannen.

De raming en de meerjarenplanning voor het onderhoud zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de rapporten van de bouwkundige monumentenwachters. Aan een kostprijsindicatie gaat dus steeds een inspectie van de monumentenwachters bouwkunde vooraf. Daarna volgt een bijkomend plaatsbezoek om de kostenraming en het onderhoudsmeerjarenplan op te stellen.

De tarieven vindt u hier.