Ledeninfo

Leden kunnen zich inschrijven voor nieuwsmail en deelnemen aan de studiedagen. Voorts ontvangen ze de onderhoudsbrochures met handige tips voor onderhoud en herstel.

Nieuwsmail

Via de nieuwsmail ontvangt u als eerste alle berichten van en informatie over Monumentenwacht, in het bijzonder over de activiteiten.

Verschijnt er een nieuwe onderhoudsbrochure, organiseert de Monumentenwacht een ledendag in uw provincie, staat er een studiedag op de agenda of zijn er veranderingen op til in het beleid over onroerend erfgoed? Deze en andere informatie belandt via de nieuwsmail in uw postvak.

Schrijf u nu in voor de nieuwsmail via onderstaand formulier:

naam
e-mail

Studiedagen

Monumentenwacht Vlaanderen organiseert af en toe een studiedag over het onderhoud en herstel van historische gebouwen en hun interieurs, historische vaartuigen of archeologie. Enkele thema’s die al heel wat leden konden boeien: hemelwaterafvoer, gevelafwerking, het courant onderhoud van waardevolle kerkinterieurs, veilig werken op gebouwen, schimmels …

De studiedagen zijn toegankelijk voor de leden en eventueel andere belanghebbenden. Ze worden aangekondigd via de digitale nieuwsmail en de website.

Vaak gaan deze studiedagen gepaard met een onderhoudsbrochure.

Onderhoudsbrochures

Informeren en sensibiliseren zijn belangrijke doelstellingen van Monumentenwacht. Daarom geeft de vereniging jaarlijks twee onderhoudsbrochures uit met handige tips voor onderhoud en herstel.

Leden ontvangen deze brochures gratis. U kunt ze ook bijbestellen of gratis downloaden. Alle informatie vindt u op de pagina Publicaties.