De werking in cijfers

20121218 Gevelinspectie 116

Onze dienstverlening in één oogopslag

Deze cijfers worden dagelijks geüpdatet.

Dienstverlening in 2020

Mowa2020_samenvatting

In 2019 werden 1116 bouwkundige inspecties uitgevoerd. Dit is opnieuw een duidelijke stijging tenopzichte van de voorbije jaren (1096 inspecties in 2018; 845 inspecties in 2017; 828 inspecties in 2016).

In de meeste provincies stijgt het aantal bouwkundige inspecties, metvooral eenopmerkelijke stijging in Antwerpen en Limburg. Het totale aantal dienstverleningen bouwkunde bedraagt 1295.

Meer weten?

Deze pagina biedt slechts een samenvatting van onze cijfers.