Meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie

Kpi Voorbeeld Kerk

Met tijdig en efficiënt onderhoud aan jouw erfgoed voorkom je verdere aftakeling en bijbehorende dure ingrepen. Een tijdige en gestructureerde planning kan een substantiële besparing op deze onderhoudswerken opleveren. Monumentenwacht kan jou hier heel concreet bij helpen.

Met het ‘meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie’ biedt Monumentenwacht haar leden een gebruiksvriendelijk document aan dat helpt om de kosten van het onderhoud van hun eigendom in te schatten en te plannen op lange termijn.

Wat bevat een meerjarenonderhoudsplan?

Kpi Voorbeeld Kerk
  • Een korte omschrijving van de uit te voeren bouwkundige werken, gegroepeerd per type werk en uitvoerder (zoals onderhoudschilderwerken, dakwerken, …)
  • Een planning voor deze werken en de frequentie ervan (éénmalig, één maal per jaar, om de vijf jaar,…)
  • Een indicatieve kostprijs voor elk werk, een totaalprijs per jaar en een totale kostprijs voor alle onderhoudswerken over een periode van zeven jaar
  • Een verklarende toelichting

Al deze gegevens worden samengebracht in een handige meerjarentabel, waarin de kosten zo veel mogelijk gespreid worden over verschillende jaren. Zo krijg je een indicatie van het budget dat je op langere termijn moet voorzien voor het onderhoud.

Monumentenwacht houdt hierbij rekening met de bewaringstoestand van het gebouw en de specifieke noden van de eigenaar of beheerder. Het gaat dus steeds om maatwerk.

Het meerjarenonderhoudsplan is een praktisch werkinstrument ten behoeve van de eigenaar of beheerder. Je bent niet verplicht om het plan volledig te volgen, maar je kan het wel gebruiken om beheerskosten te motiveren, om premies aan te vragen of om een beheersplan op te maken.

Deze dienstverlening wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Praktisch

Een meerjarenonderhoudsplan vertrekt steeds vanuit een bouwkundig inspectierapport. Om deze dienstverlening aan te vragen, dien je dus lid te zijn van Monumentenwacht en over een recent inspectierapport te beschikken. De kostprijs van een meerjarenonderhoudsplan hangt af van het aantal nodige manuren. Monumentenwacht maakt vooraf steeds een prijsvoorstel op.