Varend erfgoed

Eigenaars van historische vaartuigen kunnen een beroep doen op de diensten van de monumentenwachter varend erfgoed.

Wat Doen We Varend Erfgoed Mercator Oostende
Varenderfgoed2

Honderd schepen, honderd meningen.

Of een vaartuig als erfgoed beschouwd moet worden of niet, daar lopen de meningen al eens over uiteen. Wij zijn vooral blij dat u er zorg voor wil dragen en proberen u daar zo veel mogelijk in bij te staan. Het liefst komen we ter plaatste aan boord en op vraag maken we een volledig inspectierapport met een overzicht van de belangrijkste tekortkomingen en uit te voeren werken. Daarnaast komen we graag assisteren bij speciale werkzaamheden, zoals platen klinken, gangen branden, een tewaterlating,...

Met een goede inschatting en planning kunnen bergen verzet worden.

Een lidmaatschap is gratis en ook kleine adviezen en dienstverleningen rekenen we niet aan.

Op vraag komen wij ook voor diktemetingen en resistograafmetingen.

Onze expertise wordt eveneens ingezet voor het industrieel erfgoed: geklonken staalconstructies, stoommachines, industriƫle installaties,... Vaak is er nood aan een technische ondersteuning om het overzicht te bewaren en het belangrijkste onderhoud te kunnen geven om zo goed mogelijk te conserveren wat ons nog rest.

Veel werk voor de boeg? Hou de boot niet af en neem het roer in handen, want zonder roer is elke wind tegenwind.

De beste stuurlui staan aan wal, maar een schip op het strand is een baken op zee!

De dienstverlening varend erfgoed wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.