Archeologie

Monumentenwacht biedt ondersteuning en advies aan over archeologisch erfgoed.

Arch Banner

Monumentenwacht streeft een integrale erfgoedbenadering na. Daarom bieden we ook ondersteuning en advies aan over archeologisch erfgoed. Of dit nu op zich staat, of deel uitmaakt van een bouwkundige context. Het streefdoel is een maximaal in situ behoud van het archeologisch erfgoed. Door advies aan te reiken over een archeologievriendelijk beheer, mee te werken aan beheerplannen, en ondersteuning te bieden aan herwaardering- en ontsluitingstrajecten willen we er mee voor zorgen dat ook toekomstige generaties nog van dit erfgoed kunnen genieten.

Archeologisch erfgoed is erg divers. Van Gallo-Romeinse grafheuvels in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, Middeleeuwse mottes (kasteelbergen) verspreid over het Vlaamse landschap, tot restanten van loopgraven verscholen in de bossen. Naast deze zichtbare “aardewerken” zijn er ook nog de zogenaamde “archeologische parken” met muurrestanten van opgravingen die bovengronds bewaard bleven. Het merendeel van het archeologisch erfgoed is echter niet zichtbaar, maar daarom niet minder waardevol. De in de ondergrond bewaard gebleven sporen en structuren van menselijke activiteiten in het verleden vormen belangrijke, maar ook zeer kwetsbare getuigenissen van ons verleden.

Gebouwd erfgoed en archeologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vele historische stads- en dorpskernen die Vlaanderen rijk is, zijn archeologische schatkamers. De lange bouw- en bestaansgeschiedenis van vele historische gebouwen weerspiegelt zich in een gamma aan archeologische bouwsporen en een rijk archeologisch bodemarchief. Het is geen toeval dat bij de aanleg van vloerverwarming in kerken maar al te vaak restanten van oudere kerkgebouwen en begraving aan het licht komen. En wat met de ruïnes van kastelen en burchten, die slechts een schim vormen van een ver verleden?

De dienstverlening archeologie wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Samenwerking loont: Monumentenwacht werkt samen met de IOED en het Regionaal Landschap Lage Kempen aan de herwaardering en ontsluiting van een urnenveld in Kaulille.
Kaulille Urnenveld