Veiligheid op, in en rond gebouwen

Regelmatig nazicht en periodieke onderhoudswerken zijn essentieel om onroerend erfgoed in goede staat te behouden. Een van de meest bedreigende schadefactoren is water, vaak regenwater. Daken, goten en regenwaterafvoeren nemen de rol van ‘paraplu’ op en moeten het meeste water buitenhouden. Dat zijn echter wel de moeilijkst bereikbare delen van een gebouw.

De monumentenwachters krijgen continu opleidingen en bijscholingen in hoogtewerk met touwtechnieken en hebben alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich tijdens een inspectie.

Onze onderhoudsbrochure Veiligheid en toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, daken en goten gaat in op de veilige toegankelijkheid van gebouwen met het oog op hun onderhoud. Diverse ingrepen kunnen de bereikbaarheid van het gebouw verbeteren en hoeven niet of nauwelijks te raken aan de authenticiteit van een historisch gebouw.

Voor de juiste plaatsing van de veiligheidsvoorzieningen kunt u terecht bij Monumentenwacht. De monumentenwachters geven graag toelichting bij wat er precies moet gebeuren. Er kan bijvoorbeeld in overleg een dakenplan opgemaakt worden om ladder- en klimhaken, ankerpunten, dakluiken, dakvlakvensters of dakkapellen aan te brengen.

Met dit filmpje wil Monumentenwacht het gebruik van permanente veiligheidsvoorzieningen op een gebouw toelichten en meer specifiek het gebruik van genormeerde ladderhaken. In de herwerkte brochure van Monumentenwacht worden de algemene richtlijnen voor veiligheid en toegankelijkheid meer in detail beschreven. Ze wil een handleiding zijn voor al wie begaan is met het onderhoud van en de veiligheid op historische daken.

We trachten deze rubriek op termijn verder te illustreren aan de hand van filmpjes en/of foto’s.