Varend erfgoed

Monumentenwacht varend erfgoed

Sinds 2008 biedt Monumentenwacht hulp bij het behoud en het beheer van varend erfgoed. Het begon in 2002, toen het decreet tot de bescherming van het varend erfgoed goedgekeurd werd. De uitvoeringsbesluiten kwamen er twee jaar later, waarna de bescherming en het beheer van dit erfgoed effectief van start gingen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed kreeg hiervoor de verantwoordelijkheid. Eind 2005 startte de cel Maritiem Erfgoed van het toenmalige Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed(VIOE) met de beleidsgerichte inventarisatie van het varend erfgoed.

Monumentenwacht kreeg de opdracht om een dienstverlening voor het optimale beheer en onderhoud van het varend erfgoed uit te bouwen.

De monumentenwachter varend erfgoed

De inspectie van het varend erfgoed vergt een grote deskundigheid. Daarom vertrouwt Monumentenwacht dit toe aan een gespecialiseerde monumentenwachter die zowel de theoretische als de praktische kennis heeft om de diversiteit van scheepstypen, materialen en technieken te inspecteren.

Zo nodig wordt een multidisciplinair team samengesteld, waarbij specialisten in de bouwkundige toestand of in het interieur de monumentenwachter varend erfgoed versterken.

De dienstverlening van Monumentenwacht varend erfgoed

Monumentenwacht varend erfgoed staat paraat met een waaier van dienstverleningen. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een reguliere en een gespecialiseerde dienstverlening.

Tot de reguliere dienstverlening behoren:

 • De inspecties

  Tijdens de periodieke inspecties wordt de toestand van het varend erfgoed in kaart gebracht. Of het nu gaat om een eerste inspectie of om een herhaalinspectie, de monumentenwachter gaat zo volledig mogelijk te werk. Soms worden kleine werkzaamheden uitgevoerd, als dat nodig blijkt om ernstige vervolgschade te voorkomen.

 • Het toestandsrapport

  Op basis van regelmatige inspecties maakt de gespecialiseerde monumentenwachter een overzichtelijk, goed gedocumenteerd rapport op. Specifieke problemen worden opgesomd en gekoppeld aan onderhoudstips.

 • De opvolging van het dossier (nazorg)

  De nazorg is bij Monumentenwacht opgevat als een dienst na verkoop. Vragen kunnen per e-mail, telefoon of brief beantwoord worden.

Maar Monumentenwacht verstrekt ook een aanvullende gespecialiseerde dienstverlening:

 • Advies op expliciete vraag van de abonnee:

  De monumentenwachter komt ter plaatse om advies uit te brengen over een specifiek probleem, geplande acties of schadefactoren.

 • Diktemetingen

  Wanneer er problemen vermoed worden met de huid van een metalen schip, dan kan de monumentenwachter op vraag van de abonnee een diktemeting uitvoeren. Die geeft aan of onderhoudswerken wenselijk en zinvol zijn.

De tarieven van de dienstverlening varend erfgoed vindt u terug op de pagina ‘Lid worden’.

Wilt u meer weten?

U kan steeds terecht bij onze monumentenwachter varend erfgoed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Is uw vaartuig geregistreerd? Inventaris varend erfgoed van Agentschap Onroerend Erfgoed

Eind 2005 begon de cel Maritiem Erfgoed van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) met de beleidsgerichte inventarisatie van het varend erfgoed. Bent u eigenaar of beheerder van een waardevol vaartuig, dan kunt u dat registreren bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. U kunt een aanmeldingsformulier downloaden via https://www.onroerenderfgoed.be/nl/onderzoek/wetenschappelijke-inventari...