Interieurinspecties

Monumentenwacht interieur, sinds 1997

De dienstverlening van Monumentenwacht werd voor het eerst uitgebreid in 1997. Toen werd Monumentenwacht interieur in het leven geroepen.

Intussen is Monumentenwacht interieur goed ingeburgerd. Tien monumentenwachters interieur voeren vooral inspecties uit in kerken, maar ze nemen ook het interieur en de cultuurgoederen van abdijen, begijnhoven, woonhuizen en kastelen onder de loep.

Interieurs en cultuurgoederen

Achter indrukwekkende historische gevels schuilen vaak zeer waardevolle interieurs. De binnenafwerking van een gebouw kan uitgevoerd zijn in delicate wandbekleding, detaillistische plafonddecoratie en prachtige vloerbekleding.

Maar ook het roerend erfgoed in historische panden verdient aandacht. Denk maar aan schilderijen, beeldhouwwerken, textiel, meubilair, koper- en zilverwerk.

De monumentenwachters interieur gaan na of de klimaatomstandigheden gunstig zijn, of het onderhoud goed werd uitgevoerd, welke gebreken een object vertoont en wat daarvan de oorzaak is. Bovendien controleren ze de preventie tegen brand, waterschade of diefstal en stellen ze eventueel bijkomende maatregelen voor.

De monumentenwachters interieur

Een interieurinspectie vereist zeer specifieke vaardigheden. Elk materiaal heeft zijn verouderingsproces en vraagt een aangepast onderhoud.

De monumentenwachters interieur zijn dan ook gespecialiseerd in het beheer en de conservering van roerend erfgoed. Allen hebben ze een opleiding genoten als kunsthistoricus en/of restaurator.

Vaak gaan er gemengde teams van bouwkundige monumentenwachters en monumentenwachters-interieur inspecties uitvoeren. Een interieur staat immers niet helemaal los van een gebouw, en vaak zijn de problemen een gevolg van bouwkundig mankement. Een multidisciplinair team garandeert een grondige en integrale aanpak.

De dienstverlening van Monumentenwacht interieur

Net als bij Monumentenwacht bouwkunde verstrekt Monumentenwacht interieur een reguliere en een aanvullende gespecialiseerde dienstverlening.

Tot de reguliere dienstverlening behoren:

 • De inspecties

  Tijdens de periodieke inspecties wordt de toestand van het interieur en de onroerende goederen in kaart gebracht. Of het nu gaat om een eerste inspectie of om een herhaalinspectie, de monumentenwachters gaan altijd zo volledig mogelijk te werk. Soms voeren ze kleine noodinterventies (een noodfixatie van de picturale laag bij een schilderij of beeld), exemplarische ingrepen (demonstraties om zilver te poetsen) of testinterventies (een reinigingstest van een vloer) uit, als dat nodig blijkt om ernstige vervolgschade te voorkomen.

 • Het toestandsrapport

  Op basis van de regelmatige inspecties maken gespecialiseerde monumentenwachters een overzichtelijk, goed gedocumenteerd rapport op. Ze sommen de specifieke problemen op en koppelen daar onderhoudstips aan.

 • De opvolging van het dossier (nazorg)

  De nazorg is bij Monumentenwacht opgevat als een dienst na verkoop. Vragen kunnen per e-mail, telefoon of brief beantwoord worden.

Maar Monumentenwacht verstrekt ook aanvullende gespecialiseerde dienstverlening:

 • Advies op expliciete vraag van de abonnee

  De monumentenwachters komen ter plaatse om advies uit te brengen over een specifiek probleem, calamiteiten, geplande acties, schadefactoren, poetswerk of over de inrichting van een bewaarplaats.

 • Monitoring of metingen van schadefactoren in het interieur

  Op expliciete vraag van de abonnee kan advies gegeven worden over klimaat, licht, insecten en soms stof. Dit advies is gebaseerd op monitoring en metingen. De monumentenwachters komen ter plaatse om de gegevens te verzamelen via metingen met meetapparatuur en andere materialen.

De tarieven van de dienstverlening interieur vindt u terug op de pagina ‘Lid worden’.

Wie nog meer wil lezen over de werking van interieur, kan onderstaande artikels ( Beter prioriteren van conserveringsbehoeften en The integral approach of Monumentenwatch Flanders) downloaden. Ook de brochure van de landelijke interieurwacht in Nederland biedt nog extra informatie.

Lees ook

Bouwkundige inspecties

De bouwkundige monumentenwachters inspecteren de bouwkundige toestand van het onroerend erfgoed.

Interieurinspecties

Specialisten doen onderzoek naar de toestand van het interieur en het roerend erfgoed.

Varend erfgoed

Sinds 2008 inspecteert Monumentenwacht ook varend erfgoed. Een deskundige rapporteert over de toestand van historische schepen.

Archeologie

Nieuw bij Monumentenwacht is de dienstverlening voor archeologisch erfgoed. Monumentenwacht archeologie voert inspecties uit en verleent advies over het beheer en het behoud van archeologisch erfgoed ter plaatse.

Veiligheid op, in en rond gebouwen

Regelmatig nazicht en periodieke onderhoudswerken zijn essentieel om onroerend erfgoed in goede staat te behouden. Een van de meest bedreigende schadefactoren is water, vaak regenwater. Daken, goten en regenwaterafvoeren nemen de rol van ‘paraplu’ op en moeten het meeste water buitenhouden. Dat zijn echter wel de moeilijkst bereikbare delen van een gebouw.