Bouwkundige inspecties

Monumentenwacht bouwkunde, sinds 1991

Sinds de start van Monumentenwacht in 1991 maken inspecties van waardevolle historische gebouwen de kernactiviteit uit van onze organisatie.

Klik op ‘Over Monumentenwacht’ voor de ontstaansgeschiedenis van Monumentenwacht.

Gebouwen

Kerken en woonhuizen vormen het grootste aandeel in de gebouwen die de bouwkundige monumentenwachters inspecteren. Maar ook abdijen, kapellen, begijnhoven, kastelen, scholen, boerderijen, molens, klein erfgoed en begraafplaatsen zijn al eens het voorwerp van een inspectie.

De bouwkundige monumentenwachters

De bouwkundige monumentenwachters zijn specialisten in de materiële toestand van het bouwkundig erfgoed. Hun grondige bouwkundige knowhow omvat inzicht in structuren en kennis van historische bouwmaterialen en bouwtechnieken.

Zo controleren monumentenwachters met een molenaarsopleiding de constructie en de technische uitrusting van molens.

De bouwkundige monumentenwachters deinzen niet terug voor moeilijk bereikbare plaatsen. Ze zijn getraind in hoogtewerk met industriële touwtechnieken en kunnen zo de meeste bouwdelen veilig inspecteren.

Tijdens bijkomende opleidingen en vormingsdagen spijkeren alle monumentenwachters hun kennis voortdurend bij. De praktijk is daarbij het belangrijkste vertrekpunt. Tijdens de vorming worden de monumentenwachters geconfronteerd met specifieke problemen, de oorzaken en gevolgen van verval, de behandeling van materialen en nieuwe technieken ...

De dienstverlening van Monumentenwacht bouwkunde

Monumentenwacht bouwkunde verstrekt een reguliere en een gespecialiseerde dienstverlening.

Tot de reguliere dienstverlening behoren:

 • De inspecties

  Tijdens periodieke inspecties wordt de toestand van het bouwkundig erfgoed in kaart gebracht. Of het nu gaat om een eerste inspectie of om een herhaalinspectie, de monumentenwachters gaan altijd zo volledig mogelijk te werk. Soms voeren ze tijdens de inspectie kleine noodherstellingen of conserverende of exemplarische ingrepen uit, als dat nodig blijkt om ernstige vervolgschade te voorkomen.

 • Het toestandsrapport

  Op basis van de regelmatige inspecties maken gespecialiseerde monumentenwachters een overzichtelijk, goed gedocumenteerd rapport op. Ze sommen de specifieke problemen op en koppelen daar onderhoudstips aan.

 • De opvolging van het dossier (nazorg)

  De nazorg is bij Monumentenwacht opgevat als een dienst na verkoop. Dat omvat niet louter een mondelinge toelichting van het rapport, maar ook opdrachten zoals werfvergaderingen bijwonen en richtlijnen opmaken voor veiligheid en toegankelijkheid.

Maar Monumentenwacht verstrekt ook aanvullende gespecialiseerde dienstverlening:

 • Advies op expliciete vraag van de abonnee

  De monumentenwachters komen ter plaatse om advies uit te brengen over een specifiek probleem, calamiteiten, geplande acties of schadefactoren.

 • Monitoring of metingen van scheuren

  Treffen de monumentenwachters tijdens een inspectie scheuren aan die vermoedelijk niet stabiel zijn, dan is het wenselijk die op te volgen. Ze kunnen dan scheurmeters plaatsen, die ze tijdens een langere periode (minimaal drie maanden) op regelmatige tijdstippen aflezen. Ze nemen ook foto’s. De resultaten worden samengevat in een grafiek.

Tot slot kunnen de eigenaars-beheerders van bouwkundig erfgoed ook een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming aanvragen. Op basis van het toestandsrapport en de aanbevelingen wordt een raming opgemaakt van de uit te voeren onderhoudswerken, in de vorm van een zesjarenplan.

De tarieven van de bouwkundige dienstverlening vindt u terug op de pagina ‘Lid worden’.

Lees ook

Bouwkundige inspecties

De bouwkundige monumentenwachters inspecteren de bouwkundige toestand van het onroerend erfgoed.

Interieurinspecties

Specialisten doen onderzoek naar de toestand van het interieur en het roerend erfgoed.

Varend erfgoed

Sinds 2008 inspecteert Monumentenwacht ook varend erfgoed. Een deskundige rapporteert over de toestand van historische schepen.

Archeologie

Nieuw bij Monumentenwacht is de dienstverlening voor archeologisch erfgoed. Monumentenwacht archeologie voert inspecties uit en verleent advies over het beheer en het behoud van archeologisch erfgoed ter plaatse.

Veiligheid op, in en rond gebouwen

Regelmatig nazicht en periodieke onderhoudswerken zijn essentieel om onroerend erfgoed in goede staat te behouden. Een van de meest bedreigende schadefactoren is water, vaak regenwater. Daken, goten en regenwaterafvoeren nemen de rol van ‘paraplu’ op en moeten het meeste water buitenhouden. Dat zijn echter wel de moeilijkst bereikbare delen van een gebouw.