Wat doen we?

Monumentenwacht is uw partner in het behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen.

Voor Monumentenwacht is erfgoed meer dan historische gebouwen. Onze dienstverlening past in een integrale erfgoedbenadering. Dat omvat niet alleen ondersteuning bij het onderhoud van gebouwen, maar ook inspecties en advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed.

Inspecties van bouwkundig erfgoed, interieurs, varend erfgoed en archeologische sites, dat is werk voor specialisten. Lees hier meer over onze diensten.

Meer info over wat we doen:

Bouwkundige inspecties

De bouwkundige monumentenwachters inspecteren de bouwkundige toestand van het onroerend erfgoed.

Interieurinspecties

Specialisten doen onderzoek naar de toestand van het interieur en het roerend erfgoed.

Varend erfgoed

Sinds 2008 inspecteert Monumentenwacht ook varend erfgoed. Een deskundige rapporteert over de toestand van historische schepen.

Archeologie

Nieuw bij Monumentenwacht is de dienstverlening voor archeologisch erfgoed. Monumentenwacht archeologie voert inspecties uit en verleent advies over het beheer en het behoud van archeologisch erfgoed ter plaatse.

Veiligheid op, in en rond gebouwen

Regelmatig nazicht en periodieke onderhoudswerken zijn essentieel om onroerend erfgoed in goede staat te behouden. Een van de meest bedreigende schadefactoren is water, vaak regenwater. Daken, goten en regenwaterafvoeren nemen de rol van ‘paraplu’ op en moeten het meeste water buitenhouden. Dat zijn echter wel de moeilijkst bereikbare delen van een gebouw.