Wat doen we?

Monumentenwacht is uw partner in het behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen.

Voor Monumentenwacht is erfgoed meer dan historische gebouwen. Onze dienstverlening past in een integrale erfgoedbenadering. Dat omvat niet alleen ondersteuning bij het onderhoud van gebouwen, maar ook inspecties en advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed.

Inspecties van bouwkundig erfgoed, interieurs, varend erfgoed en archeologische sites, dat is werk voor specialisten. Lees hier meer over onze diensten.