Erfgoedhuis Den Wolsack

In het Vlaams gewest leggen twee door de overheid gesubsidieerde organisaties, ook wel gewestelijke erfgoedverenigingen genoemd, zich toe op de verschillende aspecten van de zorg voor onroerend erfgoed. Monumentenwacht Vlaanderen is er één van.

Samen met Herita werkt Monumentenwacht Vlaanderen vanuit het Erfgoedhuis Den Wolsack in Antwerpen.