Over Monumentenwacht

Voorkomen is beter dan genezen!

Monumentenwacht werd in 1991 in Vlaanderen opgericht met als doel het onderhoud van waardevol historisch erfgoed te stimuleren. We geloven immers sterk dat regelmatig onderhoud dure en laattijdige ingrepen kan uitstellen en zelfs vermijden. Het motto van onze organisatie is dan ook niet verwonderlijk: ‘Beter voorkomen dan genezen’!

Monumentenwacht profileert zich als de ideale partner voor eigenaars-beheerders van waardevolle panden, varend erfgoed en zelfs archeologische sites. We willen onze leden bijstaan met periodieke inspecties, grondige rapporten, deskundig advies en een goede begeleiding.

Op deze pagina komt u meer te weten over de geschiedenis van Monumentenwacht en de structuur en werking van de organisatie.

Meer info over Monumentenwacht

Geschiedenis

Het beleid op het gebied van de bescherming van onroerend erfgoed heeft een lange weg afgelegd. Monumentenwacht Vlaanderen is trots deel uit te maken van de missie het verleden duurzaam te onderhouden voor de toekomst.

Organisatie

De groep Monumentenwacht bestaat uit vijf provinciale afdelingen en één koepelorganisatie. Voor een goede werking kan Monumentenwacht rekenen op gemotiveerd personeel en een trouw ledenbestand.