Nieuws

De grote schrik van een erfgoedeigenaar en beheerder is de aantasting van houten onderdelen door houtborende insecten als de huisboktor, kleine of grote klopkever en spinthoutkever. De geleidelijke vernietigende kracht van deze beestjes kan grote schade aanbrengen zonder dat het opvalt.
Ook in maart/april kan het nog vriezen. Koude perioden kenmerken zich door een droge lucht. Ook de binnenlucht in kerkinterieurs is dan nogal droog met relatieve luchtvochtigheden onder 40%. Wanneer men de kerk dan verwarmt, zakt de relatieve luchtvochtigheid verder naar 30% en zelfs minder.
Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een wachter bouwkunde (m/v) bij de cel Monumentenwacht. Het betreft een functie in voltijds contractueel verband van onbepaalde duur. De selectieprocedure bestaat uit de combinatie van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit.
Op 25 en 26 april 2017 zijn we toe aan de derde editie van onze studiedagen 'Zorgen voor morgen?'. Dit jaar bieden we onder de brede noemer duurzaam beheer actuele informatie over het proces en de implementatie van de kerkenbeleidsplannen. Je krijgt een situatieschets en ontdekt inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook de praktische aspecten van het beheer bij valorisatie, medegebruik en nevenbestemming komen aan bod.
In toepassing van de onroerenderfgoedregelgeving kunnen erfgoed- en onderzoekspremies worden toegekend. De regelgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie zonder meer duidelijk is in welke mate een werk voor een behouds- of herwaarderingsproject voor een onroerenderfgoedlocatie kan rekenen op een premie. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact kunnen hebben op het beschikbare premiebudget.
Het MOT werft een voltijds technisch medewerker in contractueel dienstverband en voor onbepaalde duur aan.
Het Schoonste Gebouw ... U woont er misschien wel in. Of hebt u er mee voor gezorgd dat een historisch waardevol gebouw in Antwerpen die titel verdient? Lees dan zeker verder, en wie weet wint uw project wel de monumentenprijs van de stad Antwerpen 2017.
Heeft u hulp nodig om de kosten voor het onderhoud van uw gebouw te schatten en te plannen? Monumentenwacht maakt objectieve kostenramingen op voor onderhoudswerken gekoppeld aan een langetermijnplanning. De kostprijsindicatie bevat een korte omschrijving van de uit te voeren werken, de hoeveelheden of aantallen, en een indicatie van de kostprijs. Dit alles wordt samengebracht in een meerjarentabel.
Heb je veel goesting om deel te nemen aan Open Monumentendag, maar weet je niet goed waar te beginnen? Geen probeem, wij komen naar je toe met Studio OMD!
Met de tweejaarlijkse architectuurprijs 'Patrimonium voor de toekomst' bekroont de provincie Vlaams-Brabant duurzame en kwaliteitsvolle architectuur op haar grondgebied. In 2017 wordt de prijs uitgereikt aan een woonproject. Zowel herbestemmings-, nieuwbouw-, restauratie- als renovatieprojecten komen in aanmerking.