Nieuws

Klinken was gedurende een korte periode (ongeveer 1800-1950) de techniek bij uitstek om twee stukken metaal aan elkaar te verbinden. Zolang de industriële productie niet op punt stond, werd klinken niet zo intensief toegepast. Maar toen de techniek volledig ontwikkeld was, heeft dat voor een explosieve groei gezorgd van stalen constructies zoals bruggen, vakwerkgebouwen, stoomketels met of zonder trein en schepen.
Voor Monumentenwacht Vlaanderen vzw zoeken wij een Algemeen coördinator (60% tewerkstelling) die verantwoordelijk is voor de coördinatie, planning, implementatie, realisatie, opvolging en evaluatie van de strategische en operationele doelstellingen.
Voor de leden van Monumentenwacht Varend erfgoed en sympathisanten organiseren wij een ontmoetingsdag Varend erfgoed en maken we van de gelegenheid gebruik om onze nieuwe brochure voor te stellen over klinknagels.
<strong>Kinderen en erfgoed: schatjes of schade?</strong> Klasgroepen worden steeds meer divers in hun samenstelling onder andere door het M-decreet, multiculturaliteit, … Heb je wel eens families over de vloer voor rondleidingen? Ook dan word je geconfronteerd met een diversiteit aan achtergronden, leeftijden, …
Herita is een vzw met een 30-tal medewerkers die in 2012 ontstond uit de fusie van Open Monumentendag, Erfgoed Vlaanderen en Forum voor Erfgoedverenigingen. Herita ontwikkelt en beheert sites zoals onder andere het Paleis op de Meir in Antwerpen, het Fort Napoleon in Oostende, het Kasteel van Horst in Holsbeek en het Kasteel Beauvoorde in Veurne.
Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en opstellen voor het grote publiek kost handenvol geld. Naast premies, subsidies en fiscale maatregelen is er steeds meer nood aan alternatieve financieringsvormen. Herita biedt, vanuit een ruimere dienstverlening, elke kleine en grote beheerder de mogelijkheid om een Herita-projectrekening te openen. Tijdens deze interessante infosessie kom je alles te weten over de Herita-projectrekeningen en kan je inspiratie opdoen voor jouw volgend project.
Net als voorgaande jaren kunt u tijdens Open Monumentendag de monumentenwachters een bezoekje brengen op verschillende locaties. Een overzicht:
Tijdens de 1ste editie van dit B2B-event voor renovatie, restauratie en herbestemming van ons Belgisch onroerend erfgoed zal Monumentenwacht aanwezig zijn met een informatiestand en er op donderdagvoormiddag een aantal lezingen geven. De beurs is gratis te bezoeken maar online registratie is verplicht.
Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating. Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier hoe we een aanvraag behandelen. Je kunt dankzij een afwegingskader ook een goede inschatting maken over de ontwikkelingskansen van onroerend erfgoed.
Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.