Nieuws

Tijdens de 1ste editie van dit B2B-event voor renovatie, restauratie en herbestemming van ons Belgisch onroerend erfgoed zal Monumentenwacht aanwezig zijn met een informatiestand en er op donderdagvoormiddag een aantal lezingen geven. De beurs is gratis te bezoeken maar online registratie is verplicht.
Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating. Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier hoe we een aanvraag behandelen. Je kunt dankzij een afwegingskader ook een goede inschatting maken over de ontwikkelingskansen van onroerend erfgoed.
Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.
Op vrijdag 23 juni 2017 start in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename 'Oude liefde. Zorgen voor erfgoed'. Dit is een interactieve tentoonstelling over zorgen voor onroerend, varend en archeologisch erfgoed, aangeboden door de Provincie Oost-Vlaanderen. Heb jij ook een hart voor grote of kleine monumenten? Bezoek dan deze gratis expo. Ook een aanrader voor gezinnen en groepen.
Monumentenwacht Vlaanderen is op zoek naar een ervaren Java ontwikkelaar die van aanpakken weet en die technische problemen zelfstandig kan oplossen.
In 2017 wordt de Week van de Begraafplaatsen voor de vijftiende maal georganiseerd, tussen zaterdag 27 mei en zondag 4 juni 2017 met tal van rondleidingen in Brussel, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg West- en Oost-Vlaanderen.
Al 25 jaar - sinds 1992 - springt Monumentenwacht Vlaams-Brabant in de bres voor het erfgoed in Vlaams-Brabant. Maak tijdens dit feest op een originele manier kennis met de provinciale monumentenwachters en hun werking: speur mee in de speciaal voor deze gelegenheid ingerichte escape rooms, bezoek de zolders van de kerk, maak een spitsboog, speel de 'monumentenwacht'-memorie, luister naar de hemelse stemmen van de koren, maak kennis met de wachters in woord en beeld, ...
Binnenkort organiseert GD&A advocaten samen met CRKC een studiedag rond de juridische aspecten die komen kijken bij het opstellen van een kerkenbeleidsplan. Hiermee worden zowel burgerlijk recht, canoniek recht, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, overheidsopdrachten en fiscaal recht onder de loep genomen. Dit alles wordt bovendien praktisch geduid aan de hand van een aantal pilootprojecten die momenteel lopen in de stad Antwerpen.
Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een aanvraag tot toelating of een stedenbouwkundige vergunning. Om je een duidelijk inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders.
In 2015 werd de projectvereniging De Merode opgericht door de gemeentebesturen van Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. De projectvereniging kadert binnen het breder plattelandsproject De Merode. In oktober 2016 werd het samenwerkingsverband erkend als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) door het agentschap Onroerend Erfgoed. De IOED De Merode heeft tot opdracht om de deelnemende gemeentebesturen te ondersteunen in hun onroerend erfgoedbeleid op hun grondgebied. Daarnaast moet de IOED eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed ondersteunen en begeleiden in de duurzame zorg voor hun onroerend patrimonium. De IOED zal ook een ondersteunende rol spelen in ontsluiting van onroerend erfgoed naar het grote publiek. De IOED moet ondersteuning bieden op het domein van het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. Om deze opdracht uit te voeren werft de raad van bestuur van de projectvereniging de Merode’ voltijdse coördinator/consulent onroerend erfgoed (M/V). Het aangeboden contract geldt voor onbepaalde duur.