Vlaams Parlement keurt wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet goed

Gisteren hechtte het Vlaams Parlement zijn goedkeuring aan het wijzigingsdecreet onroerend erfgoed. Een aantal aanpassingen rond de beschermingsprocedure en de verplaatsingsprocedure van beschermde monumenten treedt meteen in werking. De meeste wijzigingen aan het decreet vragen echter ook nog een aanpassing van het Onroerenderfgoedbesluit. In dat besluit zal ook de precieze premieregeling verder worden uitgewerkt.

De wijzigingen zijn een gevolg van een evaluatie van de effecten van het Onroerenderfgoeddecreet, dat in 2015-2016 in werking trad. Op basis van de evaluatie werd een conceptnota opgesteld die enkele aanpassingen aan de regelgeving voorstelde om knelpunten weg te werken. Aan de hand van een aantal nieuwe maatregelen wil de Vlaamse overheid onder meer de procedures vereenvoudigen en versnellen.

De precieze premiepercentages voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermd erfgoed moeten nog vastgelegd in het Onroerenderfgoedbesluit. In het decreet zelf wordt enkel een basispremie van 40% vastgelegd. De conceptnota suggereert daarbij een verhoogde premie van 60% wordt toegekend voor onder meer open erfgoed, ZEN-erfgoed, maalvaardige molens en gebouwen voor de eredienst en het onderwijs. Interessant is dat er in de conceptnota ook sprake is van een bijkomende premie van 10% die kan worden toegekend voor beschermde goederen waarvoor er geïnvesteerd werd in regelmatig onderhoud en dagelijks beheer.

Meer informatie over de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie vind je op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.