Vacature: Monumentenwacht Vlaanderen zoekt een algemeen coördinator (60% tewerkstelling)

Monumentenwacht ondersteunt eigenaars en beheerders in het behoud van hun waardevol erfgoed gelegen in Vlaanderen.

Monumentenwacht Vlaanderen vzw is de ondersteunende koepelvereniging voor de vijf provinciale Monumentenwachtorganisaties. De koepelvereniging is onder meer verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, vorming, preventie en bescherming op het werk, ICT, pers en promotie en internationale contacten.

Voor Monumentenwacht Vlaanderen vzw zoeken wij een Algemeen coördinator (60% tewerkstelling) die verantwoordelijk is voor de coördinatie, planning, implementatie, realisatie, opvolging en evaluatie van de strategische en operationele doelstellingen.

Wat verwachten we van jou?
- je beschikt over een bachelor en/of masterdiploma en hebt minstens 3 jaar werkervaring in de erfgoedsector. Werkervaring als leidinggevende en ervaring met managementtechnieken zijn een pluspunt.
- je bent een netwerker met overtuigingskracht om de belangen van Monumentenwacht te verdedigen
- je staat stevig in je schoenen en treedt kordaat op in moeilijke situaties
- je koppelt jouw organisatorisch talent aan creatief en oplossingsgericht werken
- je bent een bemiddelaar tussen de verschillende belangengroepen
- je inspireert en geeft inhoudelijke ondersteuning aan 10 medewerkers tijdens het dagelijks leiden van de koepelvereniging

Functieomschrijving

1. Opdrachten bepalen, korte en lange termijndoelstellingen volbrengen
2. Instaan voor de dagelijkse werking en leiden van de koepelorganisatie
3. Stroomlijnen van de samenwerking tussen de verschillende overheden en partners
4. Verzorgen van de externe communicatie en onderhouden van relaties

1. Opdrachten bepalen, korte en lange termijndoelstellingen volbrengen
Uitstippelen van een duidelijke visie, aanpak en richting als leidraad voor de werking van Monumentenwacht (Vlaanderen) binnen de doelstellingen en het algemeen beleid van Monumentenwacht.
Instaan voor het (her)formuleren en actualiseren van de opdracht van Monumentenwacht en voor het uitwerken van de strategische doelstellingen in concrete operationele doelstellingen.

Voorbeelden van activiteiten:
- samen met de leden van het Dagelijks Bestuur, formuleren van strategische en kwaliteitsdoelstellingen en deze laten bekrachtigen door Raad van Bestuur.
- de resultaten voorleggen en laten goedkeuren door de Raad van Bestuur/Algemene Vergadering
- instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door bevoegdheid en deskundigheid gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen.

2. Instaan voor de dagelijkse werking en leiden van de koepelorganisatie (Monumentenwacht Vlaanderen)
- nauwe samenwerking met de zakelijk coördinator die instaat voor opvolging van o.m. financiën en personeelsadministratie
- opvolgen van specifieke opdrachten
- uitzetten van krijtlijnen, opvolgen van planning en medewerkers bijsturen waar nodig
- effectief en efficiënt beheren en inzetten van de toegewezen middelen
- zorgen voor rapportering, conform de afspraken
- heldere functiebeschrijvingen uitwerken voor de medewerkers, uittekenen van een adequaat organigram
- verzekeren van een goede uitvoering van het managementproces (afspreken doelstellingen, verantwoordelijkheden bepalen, opvolgen, coachen, evalueren en waarderen)
- permanente vorming van de medewerkers stimuleren
- instaan voor een goede interne communicatie: informeren van de medewerkers over werking, resultaten, ontwikkelingen, …
- scheppen van een motiverend en stimulerend werkklimaat
- verantwoordelijkheid nemen voor een ‘gezamenlijk resultaat’ op het niveau van een team of de organisatie als geheel

3. Stroomlijnen van de samenwerking tussen de verschillende overheden en partners
- voorbereiden van, (voorzitten), actief deelnemen aan en opvolgen van de vergaderingen (Interprovinciaal overleg, Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur/Algemene Vergadering, Adviesraad)
- (doen) respecteren van gemaakte afspraken m.b.t. (centraal) overeengekomen procedures, werkwijzen, …
- bewaken dat de samenwerkingsovereenkomst (Afsprakennota) tussen de verschillende provinciale Monumentenwachten en Monumentenwacht Vlaanderen nageleefd wordt
- bewaken dat de Resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid nageleefd wordt

4. Verzorgen van de externe communicatie en onderhouden van relaties
- bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het imago van Monumentenwacht Vlaanderen vzw te verzekeren en de werking te versterken
- zich verbonden tonen met de organisatie, en de belangen ervan verdedigen
- opbouwen en onderhouden van nuttige functionele netwerken
- vertegenwoordigen van Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Wij bieden

• brutowedde voor een 60% tewerkstelling: € 2.012/maand (0 jaar anciënniteit) – € 2.323/maand (8 jaar anciënniteit)
(Relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen.)
• maaltijdcheques
• hospitalisatie- en groepsverzekering
• opleidingsmogelijkheden
• woon-werkvergoeding

Geïnteresseerd?
Bezorg jouw kandidatuur vóór 11/11/17 aan
Monumentenwacht Vlaanderen vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
info [at] monumentenwacht [dot] be