Vacature Directeur Monumentenwacht Limburg

Monumentenwacht Limburg heeft tot doel bij te dragen tot de valorisatie van het cultureel erfgoed in Limburg, meer bepaald door het bevorderen van de instandhouding ervan. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren van een regelmatig onderhoud van het beschermd en het waardevol niet-beschermd onroerend en roerend erfgoed. Hiervoor worden voor de leden initiatieven met een preventief karakter ontwikkeld, zoals regelmatige inspecties gekoppeld aan rapporten met betrekking tot de toestand en het verstrekken van toelichtingen aan de eigenaars en de beheerders.

Om deze sterk gegroeide, jonge organisatie te coachen, is de raad van bestuur op zoek naar

Directeur Monumentenwacht Limburg

Uw uitdaging
U geeft leiding aan 4 monumentenwachters bouwkunde en 2 monumentenwachters interieur. U stuurt en coördineert de werking zodat de doelstellingen van de organisatie kunnen gerealiseerd worden. Daarvoor analyseert u de processen, introduceert u systeemverbeteringen in de werkorganisatie en zet u doelgerichte acties op. U zorgt er voor dat het operationele beleid gericht is op continue verbetering. U bent eindverantwoordelijke voor het financiële- en personeelsbeheer. U overlegt en rapporteert aan de provinciale overheid. U streeft samen met de andere provinciale monumentenwachtverenigingen en Monumentenwacht Vlaanderen naar een gelijkvormigheid van de dienstverlening in Vlaanderen.

Uw profiel
U heeft een masterdiploma. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring of ervaring in een gelijkaardige functie.Een bijkomend diploma monumentenzorg is een pluspunt.
U bent geïnteresseerd in de erfgoedsector en kan zich vinden in de doelstellingen van de vzw Monumentenwacht. U bent een leider die inzet op het coachen en motiveren van medewerkers. U bent een manager die goed kan en wil organiseren. U bent een dynamische initiatiefnemer met een uitgesproken teamgevoel. U bent een netwerker die streeft naar samenwerking via een transparante communicatie.
U bent vertrouwd met de non-profitsector en heeft zicht op het werken van een vzw-structuur.

Wij bieden
• een sleutelfunctie met veel ruimte voor initiatief;
• een goede verloning in verhouding met capaciteit en ervaring;
• vakantiegeld en dertiende maand;
• een gratis hospitalisatie- en groepsverzekering;
• verplaatsingsvergoeding.

Interesse?
Uw schriftelijke kandidatuur (sollicitatiebrief met motivatie,curriculum vitae en diploma (‘s)) kunnen tot en met 6 mei 2012 gezonden worden naar: Sandro Claes, afdelingshoofd cultureel erfgoed Provinciebestuur Limburg, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt en sandro [dot] claes [at] limburg [dot] be. U kan bij hem ook meer informatie krijgen (011 23 75 69).

Het profiel kan u hieronder raadplegen.
Deze vacature vindt u ook terug op www.limburg.be/pcce of www.pcce.be, en www.limburg.be/vacatures?