Open Moment: Diversiteit en Gidsenwerking – 30 november 2017, Gent

Kinderen en erfgoed: schatjes of schade?

Klasgroepen worden steeds meer divers in hun samenstelling onder andere door het M-decreet, multiculturaliteit, … Heb je wel eens families over de vloer voor rondleidingen? Ook dan word je geconfronteerd met een diversiteit aan achtergronden, leeftijden, …

Hoe ga je als gids om met een heterogene groep? Hoe zorg je dat elk kind iets aan een gidsbeurt heeft? En wat doe je in moeilijke gevallen?

In deze praktijkgerichte sessie geeft Klaar Hammenecker inzichten in de ontwikkeling en manier van leren van kinderen en hoe je daar -vanuit je aanbod voor groepen kinderen- kan op inspelen.
Ze reikt handvaten aan hoe een gids kan omgaan met alle mogelijke vormen van diversiteit tijdens een gidsbeurt of hoe je als verantwoordelijke gidsenwerking je gidsen hierin kunt begeleiden.

Docente
Klaar Hammenecker is kinderpsycholoog en heeft een eigen praktijk in Sint-Amands. Ze geeft ook trainingen en workshops aan leerkrachten, directie,…

Voor wie?
Voor gidsen die schoolgroepen rondleiden of verantwoordelijken gidsenwerking van organisaties met aanbod voor groepen kinderen.

Waar en wanneer?
We verwachten je graag op 30 november 2017 in de Gentse Sint-Pietersabdij.
Adres: Sint Pietersplein 9, 9000 Gent

Programma
9u30: onthaal
10u: start workshop
13u: einde workshop

Kostprijs en inschrijven
Deelnemen aan deze workshop kost €30
Partners van Herita betalen €25

Inschrijven doe je via deze link.