Monumentenwacht West-Vlaanderen zoekt monumentenwachter bouwkunde

De Provincie West-Vlaanderen is momenteel op zoek naar een gedreven monumentenwachter bouwkunde (m/v).

Basisopdracht:

- Je voert een grondig onderzoek uit van de bouwtechnische toestand van historische gebouwen, inclusief de minder toegankelijke delen zoals daken, goten, torens en kelders.
- Je voert soms kleine instandhoudingswerken uit om vervolgschade te voorkomen.
- Daarna sta je in voor het opstellen van toestandsrapporten over de geïnspecteerde gebouwen met aanbevelingen voor uit te voeren werken.
- Je geeft deskundig advies op vraag van aangesloten erfgoedeigenaars en -beheerders.

Profiel en competenties:

- Er is een bouwkundige voorkennis vereist op basis van een praktijkgerichte opleiding en/of ruime werkervaring, met de nadruk op concrete kennis van materialen en uitvoeringstechnieken.
- Een monumentenwachter heeft een algemeen inzicht in de globale en structurele logica van de gebouwen en interesse voor het specifieke karakter van monumenten en historische bouwtechnieken.
- In de contacten met de eigenaars is de monumentenwachter klantvriendelijk en sociaalvaardig en in de rapportering en mondelinge contacten taalvaardig.
- Kandidaten zijn bereid tot het volgen van grondige opleidingen en stages (o.a. industriële touwtechnieken) en nadien ook tot permanente bijscholing ter vervolmaking van hun job.
- Daartoe behoort ook de bereidheid om te werken met specifieke software voor de opmaak van toestandsrapporten, tekeningen en fotobeheer.
- Kandidaten hebben een goede fysieke conditie en geen hoogtevrees.

Voorwaarden en aanbod

Kandidaten beschikken minstens over een bachelor diploma (zoals bouwkunde of conservatie/restauratie of een aanverwante richting die verband houdt met de werking van Monumentenwacht). Daarnaast kun je minstens 3 jaar relevante praktijkervaring in de sector voorleggen op de afsluitdatum.

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn: een gedrag in overeenstemming met de functie, burgerlijke en politieke rechten genieten, medisch geschikt zijn voor de functie en de Nederlandse taal beheersen. De betrekking omvat een voltijdse tewerkstelling in een contract voor onbepaalde duur met 6 maanden inwerktijd. De verloning gebeurt op niveau B4/B5 (hoofddeskundige). De functie houdt veel verplaatsingen vanuit de standplaats Brugge (of andere werklocaties verspreid in de provincie) met eigen dienstwagens. Een rijbewijs B is dus vereist.

Ons aanbod bestaat uit een gevarieerde job in een gedreven klein team, een correcte verloning (incl. eindejaarspremie en vakantiegeld) met extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering, een grondige opleiding en permanente bijscholing. Er is een afwisseling tussen buiten- en binnenwerk en mogelijkheid tot sociale contacten met eigenaars of beheerders en erfgoeddeskundigen.

Verloop van de werving

Is je interesse geprikkeld? Stuur je motivatiebrief en CV met o.a. opgave van de gevraagde ervaring en een kopie van je diploma, uiterlijk op 16 september 2018 via e-mail naar monumentenwacht [at] west-vlaanderen [dot] be of schriftelijk:

Monumentenwacht West-Vlaanderen APB
t.a.v. Reinoud Van Acker
Koning Leopold III-laan 31
8200 Sint-Andries (Brugge)

Extra informatie over deze vacature is te bekomen via mail of telefonisch op 050/403570 of op www.west-vlaanderen.be/monumentenwacht.

De procedure zal bestaan uit twee selectieproeven in de loop van oktober, waarbij je je vaardigheden en competenties voor de job kan aantonen zowel mondeling als schriftelijk en praktisch. Er wordt een werfreserve van minstens 2 jaar aangelegd. Aanwerving is voorzien vanaf begin 2019.

Download de volledige vacature (pdf)