Reguliere dienstverlening

Tot de reguliere dienstverlening behoren de inspecties en de opmaak van het toestandsrapport , de verdere opvolging (nazorg) voor een aangesloten object en de helpdesk.

Bij inspecties kan het gaan om een eerste - reguliere - inspectie of een herhaalinspectie. Bij een reguliere inspectie gaat Monumentenwacht bij voorkeur zo integraal mogelijk te werk. In uitzonderlijke gevallen wordt een deelinspectie uitgevoerd.

Tijdens de inspectie kunnen beperkte onderhouds- en herstelwerkzaamheden of exemplarische ingrepen uitgevoerd worden. Eventueel gebruikte materialen worden aangerekend tegen kostprijs.

De bevindingen van de inspectie worden samengebracht in een toestandsrapport. Klik op ‘Hoe gaan we te werk’ voor voorbeelden van de toestandsrapporten.

Ook de nazorg maakt deel uit van de reguliere dienstverlening. Nazorg omvat niet alleen de mondelinge toelichting van het rapport, maar wordt erg ruim beschouwd als een ‘dienst na verkoop’. Nazorg omhelst:

  • uitleg bij het rapport (als een soort helpdesk ter plaatse);
  • advies ter plaatse over de toegankelijkheid en de veiligheid van het object;
  • de opmaak van een dakenplan of specifieke richtlijnen voor een optimale veiligheid en toegankelijkheid;
  • werken en kleine noodherstellingen;
  • deelnemen aan overleg en werfvergaderingen.

Voor bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen (zonder plaatsbezoek) over het toestandsrapport kan u steeds verkrijgen bij de verantwoordelijke monumentenwachter of de helpdesk van de provinciale monumentenwachtvereniging.

De tarieven vindt u hier.