Aanvullende gespecialiseerde dienstverlening

Onder gespecialiseerde dienstverlening verstaan we bijzondere vragen van leden die zich richten op een geïsoleerd of specifiek probleem. In principe vindt deze dienstverlening plaats na of in combinatie met een volledige inspectie.

Als een abonnee expliciet om advies vraagt over een specifiek probleem, gaan de monumentenwachters daarvoor ter plaatse. De dienstverlening omvat dus een plaatsbezoek maar eventueel ook verwerkingstijd op kantoor om een rapport op te maken.

Voor monitoring en metingen bestaan er drie vormen.

  • Het aflezen van scheurmeters

    Scheuren in muren worden met scheurmeters opgevolgd. De resultaten brengen de eventuele beweging van de scheur in beeld.

  • Diktemetingen

    Diktemetingen worden uitgevoerd bij metalen schepen. Op die manier kunnen eventuele problemen met de huid van het schip opgespoord en opgevolgd worden.

  • Monitoring en meting van schadefactoren in het interieur

    Ook de adviezen over klimaat, licht, insecten en stof zijn gebaseerd op monitoring en metingen.

De tarieven vindt u hier.