Tarieven

De investering in Monumentenwacht is uiterst voordelig, zeker in vergelijking met wat u uitspaart door tijdige inspectie en deskundig advies.

Dankzij de steun van de vijf Vlaamse provincies en van de Vlaamse overheid zijn onze tarieven beduidend lager dan de effectieve kostprijs. Bij Monumentenwacht is 1 euro er dan ook 7 waard! Bovendien vermijdt u op lange termijn hoge restauratiekosten door tijdig onderhoud.

U betaalt aan Monumentenwacht een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en een vergoeding volgens de dienstverlening.
Meer uitleg hierover vindt u in onderstaande folder.

Wenst u bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen, dan kunt u steeds terecht bij de Monumentenwacht in uw provincie. Klik op ‘Contact’ voor alle gegevens.

Tarieven

Lidmaatschap

Wie een gebouw, een interieur, een vaartuig of een archeologische site wil laten inspecteren door Monumentenwacht, moet aangesloten zijn bij de vereniging via een lidmaatschap.

Reguliere dienstverlening

Tot de reguliere dienstverlening behoren de inspecties, het toestandsrapport en de verdere opvolging (nazorg) voor een aangesloten object.

Aanvullende gespecialiseerde dienstverlening

Onder gespecialiseerde dienstverlening verstaan we bijzondere vragen van leden die zich richten op een geïsoleerd of specifiek probleem. In principe vindt deze dienstverlening plaats na of in combinatie met een volledige inspectie.

Meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie

Met een meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie reikt Monumentenwacht de leden een gebruiksvriendelijk document aan dat helpt om de kosten voor het onderhoud van een eigendom te schatten en te plannen.

Monumentenwacht archeologie

Voor de dienstverlening van Monumentenwacht archeologie geldt een aangepaste tariefregeling.