Monumentenwacht voor wie?

Elke eigenaar of beheerder van een waardevol of beschermd gebouw, vaartuig of archeologische site kan lid worden van Monumentenwacht. Zonder onderscheid tussen particulieren of vennootschappen, verenigingen, openbare besturen of kerkraden.

Een object moet voldoen aan enkele aanvaardingscriteria om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap. Ook gelden er bepaalde voorwaarden om te genieten van de dienstverlening. U vindt beide teksten hier.

Monumentenwacht voor wie?

Aanvaardingscriteria

De dienstverlening van Monumentenwacht richt zich in eerste instantie op het onderhoud van historisch waardevolle erfgoedobjecten. De term 'erfgoedobject' kan betrekking hebben op: - individuele gebouwen, klein historisch erfgoed (zoals kapelletjes, oorlogsmonumenten, graftekens) en ensembles (zoals een kasteel met bijgebouwen) of ondubbelzinnig identificeerbare onderdelen van dergelijke ensembles; - de interieurs met kunstvoorwerpen die inherent deel uitmaken van het erfgoedobject; - schepen, boten en drijvende inrichtingen met hun uitrusting en hun voortstuwingsmiddelen; - archeologisch erfgoed: hieronder verstaan we zowel zichtbaar (bv. archeologische ruïnes en landschappelijke relicten zoals grafheuvels en mottes) als onzichtbaar (zoals begraven sporen van nederzettingen en bewoning) archeologisch erfgoed.

Voorwaarden voor dienstverlening

Wie lid wil worden van Monumentenwacht, moet zich akkoord verklaren met de voorwaarden van de dienstverlening. U vindt die hier.