Nazorg

Tijdens een bouwkundige of een interieurinspectie voeren de monumentenwachters kleine noodherstellingen, conserverende of exemplarische ingrepen uit, als dat nodig blijkt om ernstige vervolgschade te voorkomen.

Kleine noodherstellingen kunnen zijn: een lek in de dakbedekking dichten, loskomende verflagen op een polychroom beeld fixeren, of een schilderij correct ophangen.

Bij wijze van voorbeeld kunnen de monumentenwachters de onderhoudsverantwoordelijke tonen hoe boenwas wordt aangebracht op een waardevolle lambrisering.

Grote herstellingen behoren niet tot het takenpakket van de monumentenwachters. Daarvoor verwijzen ze door naar specialisten.

Zie ook "Interessante links".

Opdrachten die voorvloeien uit een inspectie zoals de mondelinge duiding van het rapport, kleine noodherstellingen, het bijwonen van (werf)vergaderingen en/of de opmaak van een dakenplan of specifieke richtlijnen voor een optimale veiligheid en toegankelijkheid vallen onder nazorg.

Voor bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen - zonder plaatsbezoek - over het toestandsrapport kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke monumentenwachter of de helpdesk van de provinciale monumentenwachtvereniging per mail, telefoon of brief.

Lees ook

Inspecties en toestandsrapporten

Tijdens periodieke inspecties onderzoekt Monumentenwacht de bewaringstoestand van het erfgoed.

Nazorg

Tijdens een bouwkundige of interieurinspectie voeren de monumentenwachters kleine noodherstellingen, conserverende of exemplarische ingrepen uit, als dat nodig blijkt om ernstige vervolgschade te voorkomen.

Gespecialiseerde dienstverlening

Onder gespecialiseerde dienstverlening verstaan we bijzondere vragen van leden die specifieke en gespecialiseerde expertise vereisen.

Meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie

Een meerjarenonderhoudsplan is een recente, aanvullende dienstverlening van Monumentenwacht.