Nazorg

Onder nazorg verstaan we: bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen over de inhoud van een rapport.

Nazorg bij reguliere en gespecialiseerde dienstverlening
Na de inspectie kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke monumentenwachter of de helpdesk van de provinciale Monumentenwacht via mail, telefoon of brief.
Op eenvoudig verzoek krijg je ter plaatse of tijdens een vergadering mondelinge toelichting bij het inspectierapport.

Voor leden is de nazorg volledig gratis voor zover ze betrekking heeft op de inhoud van het inspectierapport en binnen ca. 2 uur kan verstrekt worden. De nazorg blijft gratis tot 1 jaar na de uitvoering van een inspectie.