Inspecties en toestandsrapporten

Tijdens de periodieke inspecties wordt de bewaringstoestand van het aangesloten object onderzocht. Het kan gaan om al of niet beschermde historisch waardevolle gebouwen, interieurs met inbegrip van de cultuurgoederen, historische vaartuigen en zelfs archeologische sites.

De inspectie van erfgoed vergt zeer specifieke vaardigheden en kennis. Daarom is elke monumentenwachter gespecialiseerd in één discipline: bouwkunde, interieur, varend erfgoed of archeologie. Indien nodig wordt een multidisciplinair team samengesteld, waarbij specialisten elkaar aanvullen om een inspectie integraal aan te pakken.

Voor een inspectie komt een team van minstens twee monumentenwachters ter plaatse. In afwachting van het uitgebreide inspectierapport is het team altijd bereid de belangrijkste bevindingen toe te lichten voor de eigenaar-beheerder.

Tijdens of aanvullend bij een inspectie kunnen onze monumentenwachters bijkomende activiteiten uitvoeren. Bijvoorbeeld: kleine noodherstellingen, een inspectie rond een specifiek probleem zoals zwammen of vocht, specifieke richtlijnen uitwerken voor een optimale veiligheid en toegankelijkheid...

Na de inspectie ontvangt de eigenaar-beheerder een inspectierapport of toestandsrapport. Dat geeft een overzicht van de toestand van het gebouw, het vaartuig of de archeologische site.

Het rapport is een uitstekende basis om onderhoudswerken te plannen. De problemen worden op een gedetailleerde en geïllustreerde manier besproken. Dankzij een indicatie van de urgentie kent u de prioriteiten voor het onderhoud.

Het toestandsrapport bevat:

  • een evaluatie van de vastgestelde schade en een overzicht van de oorzaken en de gevolgen;
  • concrete aanbevelingen voor instandhoudingswerken, duurzaam onderhoud, toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid, en opslag en bewaring van objecten;
  • een indicatie van de urgentie.

Fotomateriaal (en eventueel schetsen) verduidelijken het rapport en maken het gemakkelijker om de gebreken te lokaliseren.