• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Meer informatie over deze studiedag volgt zo spoedig mogelijk Locatie: Felixarchief Oude Leeuwenrui 29, Antwerpen 2000 België
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw ondersteunt een brede waaier van organisaties en overheden in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning, beeldvorming en communicatie staan hierbij centraal. Meer informatie over hun werking vindt u op de website.
Als lid van Monumentenwacht kan je dankzij de provincies en met de steun van de Vlaamse Overheid een beroep doen op onze diensten. Door aan te sluiten bij Monumentenwacht worden we partners in het bewaren van ons waardevolle erfgoed en kan je door tijdige interventies dure restauratiewerken vermijden. Om ook in de toekomst aangepaste ondersteuning en persoonlijke begeleiding te kunnen bieden werken we hard aan verbeteringen en moderniseringen.