• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Als eigenaar of beheerder van een historisch gegroeid kasteeldomein, kloostercomplex, abdijdomein of kerksite kunt u bijdragen aan een goede bewaring van het archeologisch bodemarchief. Hoe? Dat leest u in onze infobladen.
De handleiding is ontwikkeld voor erfgoedconsulenten, monumentenwachters, eigenaars en beheerders. Deze handleiding formuleert praktische richtlijnen en aanbevelingen voor de optimale bewaring van wandschilderingen, op basis van een nulmeting.
De dienstverlening heeft even stil gelegen maar vanaf maart '15 kunt u een beroep doen op onze nieuwe monumentenwachter Varend erfgoed, Bart Verbeke.