• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Als medewerker voor het project meerjarenonderhoudsplanning sta je mee in voor de opmaak van meerjarenonderhoudsplannen met kostprijsanalyse voor onderhoudswerken ten behoeve van de gebruikers-leden van Monumentenwacht (eigenaars en beheerders waardevol erfgoed), op basis van de toestandsrapporten van de bouwkundige monumentenwachters.
Op zaterdag 29 november organiseert ETWIE een derde ontmoetingsdag in Mechelen, met als titel 'Het werk prijst de meester: uitdagingen voor het doorgeven van technieken en vaardigheden'.
Herita nodigt je uit op haar allereerste Open Monumentencongres, hét inspiratie- en ontmoetingsmoment voor iedereen die leeft van, met of in erfgoed.