• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Het projectbureau 'Herbestemming Kerken' gaat lokale besturen begeleiden bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Vanaf 1 februari kunnen steden, gemeenten en kerkbesturen hiervoor een aanvraag tot deelname indienen.
De collectie van de dienst Musea & Erfgoed is in 2015 in een eerste verhuisbeweging overgebracht van het Hof van Busleyden naar de Rateausite (Muizen). Ook andere collecties zullen een plaats krijgen in het depot. Begin 2017 moet de collectie van Musea & Erfgoed verhuizen van het tijdelijk naar het definitieve depot op de site en een plaats krijgen in de beschikbare depotruimte. Voor de voorbereiding van de verhuis en plaatsing van de collectie Musea & Erfgoed in het definitief depot zijn we op zoek naar een tijdelijke Depotexpert (m/v).
Je kan je nog tot en met 1 maart 2016 inschrijven voor de Onroerenderfgoedprijs, dé wedstrijd voor projecten over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Deze editie van de prijs staat volledig in het teken van erfgoed dat publiek toegankelijk is. Je moet dus op zijn minst een deel van het goed regelmatig kunnen betreden, fysiek en/of virtueel. Een onafhankelijke jury beoordeelt de kandidaten. De winnaar ontvangt 15.000 euro, de laureaten elk 2500 euro.