• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

De VZW Erfgoedacademie is een recent opgerichte organisatie door de Confederatie Bouw, de Katholieke Hogeschool Vives en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, die tot doel heeft de kwaliteitsvolle instandhouding van het onroerend erfgoed te ondersteunen door een adequaat systeem van erfgoedopleidingen en –bijscholingen in dit domein te ontwikkelen.
In het straatbeeld kan je er niet naast kijken: zondag is het Erfgoeddag! Zo’n 500 erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel leggen je in de watten op zondag 27 april. Het thema dit jaar is ‘Grenzeloos’.
Heeft u hulp nodig om de kosten voor het onderhoud van uw eigendom te schatten en te plannen?