• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Ben jij er ook van overtuigd dat de kinderen van nu de erfgoedliefhebbers van morgen zijn? Wil je hen inspireren en erfgoed laten beleven?
Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vzw is het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de abdij van Park te Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, beheer en de valorisatie van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed is het aanspreekpunt voor valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming van cultusgebouwen voor de openbare eredienst. Binnen dit departement zoeken we tijdelijk een deeltijds werkende medewerker veiligheidszorg religieus erfgoed (m/v)
De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse hoofddeskundige monumentenwachter voor de dienst erfgoed (directie vrije tijd) via werving. •Je voert grondig onderzoek van de bouwtechnische toestand van waardevolle gebouwen, m.i.v. de minder toegankelijke delen (zoals daken, goten, zolders, ...). • Je voert zelf dringend onderhoud en/of noodzakelijke kleine instandhoudingswerken uit. • Je stelt de toestandsrapporten over de geïnspecteerde gebouwen op, m.i.v. aanbevelingen voor uit te voeren werken en een object gebonden risico-inventarisatie. • Je verstrekt basisinformatie over het onderhoud en de instandhouding aan de eigenaars/beheerders.