• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Als monumentenwachter Interieur heb je als doel het behoud en het beheer van historisch waardevol, roerend erfgoed binnen de provincie Limburg te stimuleren en te bevorderen. Vanuit je expertise op het gebied van conservatie, voer je grondig onderzoek uit van de waardevolle interieurs en stel je kwalitatieve toestandsrapporten op. Aan de aangesloten leden van Monumentenwacht Limburg verstrek je op een klantgerichte wijze informatie over het onderhoud en instandhouding van de interieuronderdelen en objecten.
Het CRKC is momenteel op zoek naar twee nieuwe medewerkers. Om mee te werken aan de uitbouw van het Museum Abdij van Park zoekt men een deeltijds werkende medewerker tentoonstellingen. Voor de ondersteunende dienst van het CRKC zijn we op zoek naar een administratief medewerker.
Monumentenwacht biedt niet alleen ondersteuning, inspecties en advies bij het onderhoud van gebouwen, hun waardevolle interieurs, roerend, varend en archeologisch erfgoed, maar ook bij funerair erfgoed.