• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Winterklaar maken dient om lang stilliggen en vorst geen schade te laten berokkenen aan je schip. Er zijn ook bootbezitters die hun schip niet winterklaar maken maar de boot vorstvrij houden met een elektrische vorstbeschermer of het schip in een verwarmde loods laten overwinteren. Over wel of niet in het water overwinteren zijn de meningen verdeeld.
Een huiszwam (Serpula Lacrymans) aantreffen is een horrorscenario voor elke erfgoedeigenaar. Want de huiszwam is in staat om houten constructies en waardevolle houten voorwerpen in een vrij korte tijd te vernietigen. De huiszwam gedijt best onder vochtige omstandigheden.
Met de winter in aantocht stijgt meestal ook de grondwaterspiegel, met vochtige kelders als gevolg. Hierbij enkele tips om de overlast tot een minimum te beperken.