• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Op 10 oktober organiseert Provincie Oost-Vlaanderen haar jaarlijkse ontmoetingsdag voor Oost-Vlaamse kerkbesturen. Verneem alles over de nieuwe databank voor roerend religieus erfgoed op www.erfgoedinzicht.be. Ook actuele thema’s komen aan bod, zoals de toekomst van de kerken in Oost-Vlaanderen en de waardering en selectie van het roerend patrimonium.
De Landschapscontactdag presenteert elk jaar een staalkaart van recent landschapsonderzoek en relevante ontwikkelingen in de landschapswereld. Dit jaar ligt de focus op ‘De constructie van de wildernis’.
Dit najaar besteedt Soirée Lamot in de lezingenreeks ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ extra aandacht aan enkele bijzondere monumenten in en rond Mechelen