• Welkom op de website van Monumentenwacht
 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Bent u de eigenaar of beheerder van een beschermd of waardevol gebouw?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Hebt u als kerkbeheerder een waardevol interieur met een rijke collectie kunstvoorwerpen?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Of draagt u zorg voor een historisch vaartuig?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Neemt u de zorg voor archeologisch erfgoed ter harte?

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Dan is Monumentenwacht uw partner in het behoud en het beheer van dit erfgoed!

 • Welkom op de website van Monumentenwacht

  Monumentenwacht, uw partner in behoud en beheer.

Home

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

Op deze website vindt u alle informatie over Monumentenwacht. Wie we zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. U kunt lid worden en zo een beroep doen op de deskundigheid van onze monumentenwachters. Of u kunt de talrijke onderhoudstips en interessante links nalezen, om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient!

Nieuws

Doe mee met de Gallo-Romeinse begrafenisstoet van Victorius Victorinus, inclusief crematie op de brandstapel aan de Avernassetom en dodenmaal aan Cultuurhuis Den Dries.
Als lid van Monumentenwacht wordt uw gebouw geïnspecteerd door uw provinciale monumentenwachters. De bedoeling is uw aandacht te vestigen op eventuele problemen en – aan de hand van een inspectierapport – oplossingen aan te reiken om kleine problemen te herstellen en uw gebouw goed te onderhouden.
Igor Philtjens, gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed en Monumentenwacht Limburg nodigen de Limburgse erfgoedsector uit voor een inspiratiedag rond onroerend erfgoed. Deelname aan de inspiratiedag is gratis. Inschrijven kan tot vrijdag 20 mei via